Sökning: "Ämnesdidaktisk"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade ordet Ämnesdidaktisk.

 1. 1. I glappet mellan teori och praktik : En ämnesdidaktisk studie av svensk historielärarutbildning och dess arbete med blivande historielärares kunskapsbas

  Master-uppsats,

  Författare :Ulf Alsterlund; [2023]
  Nyckelord :Body of Knowledge; History Teaching; History Teacher Training; Basil Bernstein; The Pedagogic Device; Recognition Rules; Realisation Rules.;

  Sammanfattning : This study takes its point of departure in the concept of body of knowledge and sees this concept as including both the theoretical knowledge and the practical skills that teachers need to possess in order to be able to create well-functioning teaching in the school's everyday reality. Based on this definition the study examines, by interviewing and observing a number of Swedish history teacher students in the final phases of their teacher training, how Swedish history teacher training work with the body of knowledge to prepare students for teaching. LÄS MER

 2. 2. Samhällskunskapslärares ämnesdidaktiska överväganden vid val och användning av läromedel : En komparativ studie mellan samhällskunskapslärare vid högstadiet och gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Samuel Raupach; [2023]
  Nyckelord :samhällskunskapslärare; läromedel; ämnesdidaktik; ramfaktorer; läromedelsval; sociokulturella perspektiv på lärande;

  Sammanfattning : Choosing appropriate teaching materials is a central part of a teacher’s workday, However, this central aspect has been missing from my teacher education. It is partly against that background that this study has been conducted. LÄS MER

 3. 3. De tysta eleverna : att undervisa elever med talängslan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Nina Rask; [2023]
  Nyckelord :foreign language anxiety; mute English learners; engelska; främmande språk; muntlig förmåga;

  Sammanfattning : Den här examensuppsatsen tar upp problemet med elever som upplever ängslan att tala ett främmande språk, i detta fall engelska, så kallat foreign language anxiety (FLA). Syftet är ökad kunskap om vad som orsakar FLA, vilka konsekvenser det medför och hur dessa kan hanteras i klassrumsmiljö. LÄS MER

 4. 4. Jämställdhet & Genus : En kvalitativ intervjustudie från samhällskunskapslärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Jessica Lindqvist; [2023]
  Nyckelord :jämställdhet; genus; könsmönster; samhällskunskap; undervisning; metoder; strategier;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att hitta möjliga metoder och strategier som kan hjälpa till att främja jämställdhet i skolan. Detta med en samhällsdidaktisk inriktning utifrån ett genusteoretiskt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Högpresterande elever i ämnet idrott och hälsa. : Vad är viktigaste att alla deltar eller kunskapsmässig utveckling?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Ellen Wallin; [2022]
  Nyckelord :Högpresterande elever; idrott och hälsa; utveckling; motivation;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar på att det finns brister i att utmana och stimulera högpresterande elever i ämnet idrott och hälsa. Det finns därför en risk för att de inte lär sig något i ämnet, utan bara utför moment de redan behärskar. LÄS MER