Sökning: "Ämnesplaner"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade ordet Ämnesplaner.

 1. 1. DEN ÖKADE STYRNINGEN GENOM ÄMNESPLANERNA I GY11 En intervjustudie med sju gymnasielärare om likvärdighet och autonomi

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Linus Bylund; [2019-02-17]
  Nyckelord :GY11; Ämnesplaner; Institutionella logiker; Autonomi; Likvärdighet;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna studie har varit att undersöka hur gymnasielärare upplever den starkare statliga reglering som infördes med gymnasiereformen 2011. Specifikt har intresset riktats mot deras erfarenheter om inrättandet av ämnesplanerna, vad arbetet med dessa har inneburit för de intervjuade lärarna och deras kollegor och hur dessa ämnesplaner möjliggjort ökad likvärdighet. LÄS MER

 2. 2. Samhällskunskap- (o)viktigt för elevers demokratiska kompetens?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Caroline Backman Möller; Clara Zhong Bergander; [2019]
  Nyckelord :civic education; social studies; demokratisk kompetens; samhällskunskap;

  Sammanfattning : Kunskapsöversiktens syfte är att utröna och förstå vilken betydelse samhällskunskap som skolämne har för att bidra till att utveckla elevers demokratiska kompetens. Sedermera är vårt syfte att utforska vilka faktorer som forskare menar påverkar elevers demokratiska kompetens. LÄS MER

 3. 3. Svenska som andraspråk och svenska på gymnasienivå, strävar ämnena mot samma mål? En komparativ diskursanalys av ämnesplanerna och de nationella proven

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Helen Johansson; [2018-06-15]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; svenska; nationellt prov; betyg; ämnesplaner; kursplaner; diskursanalys; gymnasienivå; språk; makt;

  Sammanfattning : Ämnet svenska som andraspråk har en relativt kort och turbulent historia sett till hur ämnesplanen ska utformas. Det har under åren pågått en diskussion om ämnenas relation till varandra och om ämnet svenska som andraspråk ska ses som eget ämne eller som ett komplement till ämnet svenska. LÄS MER

 4. 4. Comment se porte le français au lycée suédois ? : Évolution du rôle des plans d’études dans l’enseignement des langues vivantes

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Helene Abrahamsson; [2018]
  Nyckelord :Language teaching; teaching modern languages; Enseignement langues étrangères; langue vivante; langue française; plan d’étude;

  Sammanfattning : Depuis au moins 17 ans la matière scolaire la langue française baisse en popularité au lycée suédois. Pendant la même période, des sondages internationaux comme l’enquête PISA ont montré que l’école suédoise n’accomplit pas de bons résultats. LÄS MER

 5. 5. (O) Hållbar undervisning? : En studie om begreppet hållbar utveckling inom ämnena geografi och naturkunskap på gymnasieskolan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Klara Petersson; [2018]
  Nyckelord :Geografi; Naturkunskap; Hållbar utveckling; Gymnasieskola; Läroböcker;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling har på senare år fått en allt större roll i skolan. Främst har detta skett genom konceptet UHU -utbildning för hållbar utveckling, som ska prägla innehållet i utbildningen, men även sedan tre år tillbaka genom FN:s Agenda 2030. LÄS MER