Sökning: "Ämnesplanerna i Svenska 1-3"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ämnesplanerna i Svenska 1-3.

  1. 1. De nya ämnesplanerna i svenska och den nya betygsskalan : En jämförelse

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

    Författare :Carolina Olsson; [2011]
    Nyckelord :Kursplaner i Svenska A-c; Ämnesplanerna i Svenska 1-3; betygsskala IG-MVG; betygsskala F-A;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att se skillnaderna mellan de nya ämnesplanerna i Svenska jämför med de nuvarande kursplanerna. Det är även att se skillnaden mellan betygsskalorna IG-MVG och F-A. LÄS MER