Sökning: "Ändamålsenlighet"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade ordet Ändamålsenlighet.

 1. 1. Barnets väg ut ur LVU - en kritisk analys ur ett barnperspektiv om avslutandeskedet av LVU-placeringar i familjehem med stöd av 2 § LVU

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ida Edberg; [2021-01-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats studeras upphörandet av vårdinsatser med stöd av 2 § LVU ur ett barnperspektiv respektive rättssäkerhetsperspektiv. Ambitionen är att undersöka vilka alternativa vägar ut ur vården som finns, när de används och varför. Jag genomför denna undersökning utifrån principerna om återförening, kontinuitet och stabilitet. LÄS MER

 2. 2. En studie av hur en webbapplikation för annonsering av konsultuppdrag till studenter kan implementeras för att uppfattas som användbar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Adam Åström; Albin Öberg; Alice Elkjaer; Fredrik Olsson; Hannes Bengtsson Malmborg; Madeleine Jacobson; Oscar Schwartz-Blicke; Viktor Storsved; [2021]
  Nyckelord :Usability; Design; Single page application; Web design; Visual design; Web application; Web development; HTML; CSS; JavaScript; Python; AJAX; FLASK; Templates; JWT; Job search; Job; Work; efficiency; navigation; satisfaction; expediency; TDDD83; Användbarhet; Användbar; Design; Webbutveckling; HTML; CSS; JavaScript; Python; AJAX; FLASK; Templates; JWT; Jobbsökningssida; Jobbsökning; Jobb; Arbete; Plattform; Webbapplikation; Effektivitet; Effektivt; Navigerbarhet; Ändamålsenlighet; Tillfredsställelse; TDDD83;

  Sammanfattning : Studentkonsultprojekt gör det möjligt för studenter att applicera sin kunskap i näringslivet samtidigt som det blir mindre kostsamt för företagen att anlita konsulter. Då jobbsökande via internet blir allt vanligare finns det ett behov av en webbapplikation för konsultuppdrag som kopplar samman studenter och företag. LÄS MER

 3. 3. INTE ÄNNU ETT GOTT EXEMPEL : En kvalitativ undersökning av skolbibliotekets ändamålsenlighet med hjälp av metoden grundad teori

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Edit Djurberg; [2021]
  Nyckelord :School library; school librarian; expediency; grounded theory; equivalence perspective; student learning; reading promotion; media and information literacy.; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The inquiry into strengthened school libraries was submitted to the Swedish Minister of Education at the same time as I started to write my thesis. It states the importance of school libraries and calls for an enhanced role of school libraries in education. LÄS MER

 4. 4. Anfall som bästa försvar - om det svenska straffandets drivkrafter och syften

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Olle Jonsson; [2021]
  Nyckelord :straffrätt; nyklassicism; straffrättspolitik; kriminalpolitik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under 1900-talets senare hälft kan straffrätten sägas ha bytt fot – från behandlingsideologi till nyklassicism. Behandlingsideologin betonar brottslingens behov av vård och vilar på individualpreventiv grund. Straff utmäts för att brottslingen ska behandlas till laglydighet. LÄS MER

 5. 5. Ett färgfläckat golv : Bildpedagogers tankar om rumslighetens betydelse i konstnärlig utbildning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Louise Wik; [2021]
  Nyckelord :art classroom; atelier; art studio; art education; space; platsfenomenologi; kroppsfenomenologi; bildklassrum; ateljé; konstnärligt lärande;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att få en större förståelse för hur den fysiska miljön i bildsalar och ateljéer i konstnärlig utbildning påverkar de som brukar lokalerna. Jag har samlat bildpedagogers tankar om och erfarenheter av undervisning i gymnasiets bildklassrum och ateljéer på folkhögskolor och förberedande konstskolor. LÄS MER