Sökning: "Äng"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade ordet Äng.

 1. 1. Följer artrikedomen av kärlväxter och svampar varandra på traditionellt hävdade ängar?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Andreas Holmblad Skymberg; [2022]
  Nyckelord :vascular plants; fungi; species; meadows; moss; shadowing; pH; kärlväxter; svamp; arter; ängar; mossa; skugga; pH;

  Sammanfattning : Loss of biodiversity is a global concern and one of the affected habitats are meadows, where we have a large species richness among fungi and vascular plants who interact in ways that are poorly researched. Many of these meadow species are severely affected by reduced meadow areas which have been converted into farmland, lost their rich flora and mycota because of added fertilizers or have been left unmanaged. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av återbesök hos Artro-teamets fysioterapeut efter att ha uppsökt sjukhusets akutmottagning – En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Annielle Lindqvist; Birgitta Äng-Hansen; [2021-11-18]
  Nyckelord :fysioterapeut; återbesök; primär bedömning; ortopedisk triage; Mölndals sjukhus; patientcentrerad vård;

  Sammanfattning : Långa väntetider och bristande läkartillgänglighet är ett växande problem i Sverige. Vissa primärvårdsenheter har börjat att arbeta utifrån ett triage system där patienter med muskuloskeletala besvär får en primär bedömning av fysioterapeut... LÄS MER

 3. 3. An analysis of construction logistics setups for Berga Äng

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystem; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Lucas Andersson; Alexander Sjöblom; [2021]
  Nyckelord :Bygglogistik; Transportflöde; Check-point; Terminal; Byggtransport;

  Sammanfattning : Byggindustrin är en komplex bransch där varje byggprojekt är unikt, vilket medför svårigheter i att finna logistiklösningar som är anpassade till byggarbetsplatsen. Beroende på omgivning och plats där bygget skall utföras, storlek på bygget, vilka material som ska användas under byggets olika skeden för konstruktion och hur flödet påverkas av transporter till byggarbetsplatsen. LÄS MER

 4. 4. Är ekologiska marker värdefulla?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Elin Lönnberg; [2021]
  Nyckelord :ekologiskt; ängs- och betesmarksinventering; gräsmarker; bete; naturbete; äng; biologisk mångfald; växter; miljöstöd;

  Sammanfattning : Hävdade gräsmarker är en av de mest artrika biotoperna i världen, ändå minskar dem i antal. Gräsmarkernas artrikedom kommer från flera århundraden av kontinuerlig hävd som har hållit tillbaka starka konkurrenter som annars riskerade att ta över, vilket tillåtit en stor variation av växter att etablera sig. LÄS MER

 5. 5. Utökad användning av äng i städer genom ny skötselteknik : kan en ängsrobot vara lösningen?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Isa Hellman; [2021]
  Nyckelord :äng; ängsrobot; ängsskötsel; skötselteknik; parkförvaltning;

  Sammanfattning : Ambitionen och efterfrågan att i större utsträckning introducera ängsmark i urban miljö har de senaste 10 åren ständigt ökat. Ängsmark bidrar med flera kvalitéer och fördelar gällande biologisk mångfald, minskad skötselintensitet och ett estetiskt värde avseende ytans rika blomning. LÄS MER