Sökning: "Är EU bra för sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 120 uppsatser innehållade orden Är EU bra för sverige.

 1. 1. Att skapa framgång och utveckling för hemmasittande ungdomar : En kvalitativ studie om hemmasittare i Umeå kommun

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Gunnar Nordström; Matilda Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Hemmasittare; Umeå kommun; framgångsfaktorer;

  Sammanfattning : Det sociala arbetet med hemmasittande ungdomar är något som blivit mer aktuellt på agendan i samhället under de senaste åren. Det har satts upp mål i både på lokal och nationell nivå i Sverige, samt på EU-nivå. LÄS MER

 2. 2. Kassationer vid slakt i svensk slaktkycklinguppfödning

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Sanna Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :kassation; slaktkyckling; slakt; kyckling;

  Sammanfattning : Konsumtion av kött från slaktkyckling ökar stadigt i Sverige, bl.a. på grund av hälsotrender, men även till följd av förhållandevis lågt pris och hög tillgänglighet. För att säkerhetsställa en god livsmedelsäkerhet granskas slaktkroppar som ska bli livsmedel på slakterierna. LÄS MER

 3. 3. Vårdpersonalens erfarenheter av att möta äldre med depressiva symtom inom primärvården och äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Karin Collvin; Amanda Ershagen; [2019]
  Nyckelord :Depression; Depressiva symtom; Erfarenheter; Primärvård; Vårdpersonal; Äldreomsorg; Äldre personer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Medellivslängden ökar generellt sett i Sverige. Cirka en tredjedel av personer över 65 år drabbas av psykisk ohälsa, vilket är cirka mer än dubbelt så många än bland yngre personer. Det är lika vanligt att som äldre drabbas av depression som av demens. Trots detta är äldres psykiska hälsa underprioriterad. LÄS MER

 4. 4. Korslimmat trä som ytskikt med avseende på brand i Sverige och Norge : Skillnader i utformning av brandskydd i byggnader med korslimmat trä i Sverige och Norge

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik; Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

  Författare :Oskar Johansson; Fredrik Johansson; [2019]
  Nyckelord :Korslimmat brand träkonstruktion massivträ;

  Sammanfattning : Sverige har likt Norge en lång historia med byggnader av träkonstruktioner. Efter de många stadsbränderna på 1800-talet i de båda länderna förbjöds träbyggnader med över två våningar. LÄS MER

 5. 5. Svenskarnas bild av GDPR : En kvantitativ undersökning om allmänhetens kunskap och åsikter om den nya dataskyddsförordningen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Markus Hölzer; Alexander Eklund; [2019]
  Nyckelord :GDPR; Dataskyddsförordningen; dataskydd; attityd; kunskap; konsument;

  Sammanfattning : Det har gått ungefär ett år sedan dataskyddsförordningen (GDPR) infördes i Sverige och EU och med den har det kommit flera olika rättigheter för att försöka få konsumenterna att känna sig tryggare och få bättre kontroll över sina personuppgifter. Med GDPR kommer ett antal rättigheter som kan vara viktigt för konsumenter att känna till och använda sig av för att få ut det mesta av GDPR. LÄS MER