Sökning: "Är alla likadana"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden Är alla likadana.

 1. 1. Kolfiberdrev till cykel

  Kandidat-uppsats, KTH/Teknisk mekanik

  Författare :Joel Nilsson; Theo Zemack; [2022]
  Nyckelord :kolfiber; cykel; drev; kugg; klinga; drivlina; chainring; komposit;

  Sammanfattning : Detta kanditatexamensarbete utfördes på KTH Lättkonstruktioner. Målet medarbetet är att undersöka om det är möjligt att designa, tillverka och använda ettcykeldrev gjort av kolfiber som har minst lika bra hållfasthet och nötningsresistanssom ett cykeldrev gjort i metall. Arbetet innefattar inte endast design, tillverkningoch testning. LÄS MER

 2. 2. Accelerating MCR-ALS decomposition of hyperspectral images using k-means clustering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Beräkningsbiologi och biologisk fysik - Genomgår omorganisation

  Författare :Eric Kull; [2022]
  Nyckelord :k-means; clustering; MCR-ALS; hyperspectral image; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : A hyperspectral image may be decomposed into component spectra and their distri- bution in the image to simplify analysis by revealing underlying patterns and reducing the dimensionality of the image; this may be achieved by the algorithm MCR-ALS. However, the algorithm is time consuming, but could be accelerated by a data re- duction. LÄS MER

 3. 3. Om de oskiljaktiga storheternas identitet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Ola Nilsson; [2022]
  Nyckelord :PII; Leibniz lag; Identity of indiscernibles; principen om oskiljaktiga storheters identitet;

  Sammanfattning : The identity of indiscernibles is the ontological principle which prescribes that there can be no separate objects which have all the properties in common. This means that, for example, there cannot be two chairs which are perfectly similar. LÄS MER

 4. 4. En Känsloresa Med Diskmedlet Yes : En kvalitativ studie om ljudets känslomässiga påverkan

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Marcus Boggio Lindström; Agnes Warg; [2022]
  Nyckelord :Reklamfilm; Ljudspår; Ljudeffekter; Musik; Ljudets inverkan; Varumärke; Känsla; Uppfattning;

  Sammanfattning : Projektet som presenteras i denna studie undersöker hur man kan förändra konsumenters känslor och uppfattningar av ett varumärke genom ljudförändringar i reklamfilm. Med hjälp av fokusgruppsintervjuer arbetades två reklamfilmer fram som är inspirerade av varumärket Yes. LÄS MER

 5. 5. Augmentation for Generalization

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Joel Ottosson; [2022]
  Nyckelord :machine learning; microscopy; segmentation; augmentation; neural network; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : To be able to automatically segment cells in microscopic images would give biologist a new tool to gather crucial data in quantities not possible by manual work. This is however not a trivial problem and has proven to be very difficult, especially if the images are in 3D. LÄS MER