Sökning: "Ärmhålskurvor"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Ärmhålskurvor.

  1. 1. Passform i ärmhålskurvor : i vävda blusar för kvinnor över 40 år

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

    Författare :Lilian Olsson; [2017]
    Nyckelord :Kvinnor över 40 år; Måttlista; Passform; Ärmhålskurvor;

    Sammanfattning : Denna rapport handlar om att försöka finna rätt passform i en blus i vävt tyg för målgruppen kvinnor över 40 år. Ett empiriskt arbete utförs med fokusområde på ärmhålskurvor då det vid en fältstudie på ett modeföretag upptäckts att speciellt området kring axel, ärmhål och hals är problematiskt i vävda plagg. LÄS MER