Sökning: "Äthastighet"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Äthastighet.

 1. 1. Utvärdering av grovfoderautomater

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Elin Edgren; Linda Björkman; [2017]
  Nyckelord :ättider; Grovfoderautomat; Häst; utfodring; foderautomat; stall; arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Hästen är en gräsätare och dess fysiologiska kroppsfunktioner är uppbyggda för att beta cirka 18 timmar per dag med längsta ät uppehåll på cirka tre timmar. Dagens traditionella utfodringssystem ger hästarna tillgång till grovfoder vid två till fyra utfodringstillfällen per dag, med längsta uppehåll mellan kvälls- och morgonutfodring. LÄS MER

 2. 2. Påverkar antal tuggningar mättnad?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Helena Andersson; Madeleine Johansson; [2014-06-30]
  Nyckelord :tuggningar; mättnad;

  Sammanfattning : Sahlgrenska Academy at University of GothenburgDepartment of Internal Medicine and Clinical NutritionAbstractTitle: Does the number of chews affect satiation and satiety?Author: Madeleine Johansson och Helena AnderssonSupervisor: Heléne Bertéus ForslundExaminer: Frode SlindeProgramme: Dietician study programme, 180/240 ECTSType of paper: Examination paper, 15 hpDate: May 27, 2014Background: Overweight and obesity is a growing problem worldwide. In 2008, 35% of theworld's population were overweight and 11% obese , which is almost doubling since 1980,according to WHO. LÄS MER

 3. 3. Magomvridning hos hund – symptom, riskfaktorer och behandling

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Caroline Korpinen; [2014]
  Nyckelord :magomvridning; hälsa; hund; sjukdom; riskfaktorer; åtgärder; gastric dilatation - volvulus; health; dog; canine; bloat; risk factors; treatment;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att få förståelse för magomvridning hos hundar, dess riskfaktorer, symptom och möjliga behandlingar. Arbetet syftade även till att se om det fanns ett samband mellan utformningen av bröstkorgen och magomvridning hos hundar samt att se vilka raser som är predisponerade för sjukdomen. LÄS MER

 4. 4. Begränsning av äthastighet och foderkonsumtion genom att försvåra hästens intag av grovfoder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Veronica Abrahamsson; [2012]
  Nyckelord :Häst; Äthastighet; Foderkonsumtion; Ätbeteende; Grovfoder; Hönät; Grovfoderhäck;

  Sammanfattning : Utfodringen av dagens tamhästar tillmötesgår allt för sällan hästens behov av långa ättider och korta uppehåll mellan de olika ätperioderna. Många hästar som får tillräckligt långa ättider ges ofta fri tillgång på grovfoder, vilket istället kan resultera i att hästarna hamnar i en positiv energibalans och risken för att utveckla fetma ökar. LÄS MER

 5. 5. Effects of particle length and maturity stage of whole crop barley silage on feed intake, chewing activity and eating behaviour by growing dairy steers

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Ann Sahlin; [2006]
  Nyckelord :steers; particle length; maturity stage; crop; barley; silage; feed intake; chewing activity; eating behaviour;

  Sammanfattning : Whole crop cereal silage has proven to be a good and flexible feed alternative to growing cattle and can be fed alone or together with other forage sources. Whole crop silages constitute a less homogenous material compared to grass silage, with awns rich in starch and stalks with a high fiber concentration. LÄS MER