Sökning: "Ätstörningar"

Visar resultat 1 - 5 av 277 uppsatser innehållade ordet Ätstörningar.

 1. 1. ”Det är inte att säga du får bara äta annars dör du” : En kvalitativ studie om fysioterapeuters upplevelser och erfarenheter av att upptäcka och behandla ätstörningar inom primärvården

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Emilia Pettersson; Marie Eklöf; [2022]
  Nyckelord :eating disorder; primary care; physiotherapy; experience; qualitative method;

  Sammanfattning : Background: Eating disorders as term includes several diagnoses that often result in serious conditions related to eating-habits, weight and body image. Early detection, confirmed diagnosis and initiated treatment significantly increases the chance of recovery. LÄS MER

 2. 2. Operation Anpassning : Konsten att vara kvinna med autism

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Anna Kristoffersson; Agnes Siggelin; [2022]
  Nyckelord :Autism; autismspektrum; hälsa; kvalitativ metod; kvinnor; litteraturstudie; livsvärld; psykisk ohälsa; självbiografi.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Autismspektrumtillstånd är ett samlingsbegrepp för de tre tillstånden atypisk autism, asperger syndrom och autism. I Sverige beräknas att 1–2 % av befolkningen innehar diagnosen men det är främst män som blivit diagnostiserade. LÄS MER

 3. 3. FYSIOTERAPI INOM ÄTSTÖRNINGSVÅRDEN. En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Hanna Köck Ekegren; Isabella Lööf; [2021-11-18]
  Nyckelord :Fysioterapi; Ätstörningar; Litteraturstudie;

  Sammanfattning : Ätstörningar kännetecknas av patologisk fixering vid vikt, mat och den egna kroppens utseende. Alla former av ätstörningar är associerade med kraftigt försämrad fysisk hälsa. Inom fysioterapi har kroppen, dess funktioner och rörelser alltid varit centralt. LÄS MER

 4. 4. Negativ självbild hos personer med ätstörning - Sjuksköterskans bedömning och åtgärder

  Magister-uppsats,

  Författare :Karin Lindh; Therese Young; [2021-03-03]
  Nyckelord :Negativ självbild; psykiatrisk omvårdnad; sjuksköterska; ätstörning;

  Sammanfattning : Eating disorders is a group of serious psychiatric illnesses characterized by persistent problems with food intake. Previous research shows that patients with eating disorders often have a negative self-concept, which can mean that they have, for example, high self-criticism and self-contempt. LÄS MER

 5. 5. "Vi kämpar tillsammans" : En litteraturöversikt om vårdpersonalens erfarenheter av vårdmötet med personer med ätstörningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Hanna Landin; Jenny Palme; [2021]
  Nyckelord :Vårdpersonal; erfarenhet; vårdmötet; ätstörningar; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ätstörningar är en psykiatrisk sjukdom som drabbar främst unga personer. Bland psykiatriska tillstånd har anorexia nervosa den högsta mortaliteten. Vårdpersonalen står ofta inför utmaningar då personerna sällan inser att de behöver vård. LÄS MER