Sökning: "Ätstörningar"

Visar resultat 1 - 5 av 269 uppsatser innehållade ordet Ätstörningar.

 1. 1. Negativ självbild hos personer med ätstörning - Sjuksköterskans bedömning och åtgärder

  Magister-uppsats,

  Författare :Karin Lindh; Therese Young; [2021-03-03]
  Nyckelord :Negativ självbild; psykiatrisk omvårdnad; sjuksköterska; ätstörning;

  Sammanfattning : Eating disorders is a group of serious psychiatric illnesses characterized by persistent problems with food intake. Previous research shows that patients with eating disorders often have a negative self-concept, which can mean that they have, for example, high self-criticism and self-contempt. LÄS MER

 2. 2. Professionellas samverkan inom missbruks- och ätstörningsvården

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Disa Eriksson Nordesjö; Nathali Soto; [2021]
  Nyckelord :interprofessional collaboration; comorbidity; eating disorders; substance use disorder; bio-psycho-social; samverkan; samsjuklighet; ätstörningar; missbruk; biopsykosocialt;

  Sammanfattning : Previous research describes co-morbid substance use disorders and eating disorders as a complex issue. Research on collaboration between Swedish addiction treatment facilities and Swedish eating disorder care is scarce. LÄS MER

 3. 3. En kunskapslucka hos lärare kring ätstörningar : En kvantitativ studie om hur lärare arbetar kring ätstörningar

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Bea-Lina Holmberg; Olle Gibson; [2021]
  Nyckelord :eating disorders; swedish school; knowledge; Ätstörningar; svenska skolan; kunskap;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Studien undersöker hur lärare i idrott och hälsa och lärare i andra ämnen i Stockholms län arbetar kring ätstörningar i skolan. Syftet med detta är att ge en bild av vilka faktorer som sätter ramar för arbetet med ätstörningar. Studiens frågeställningar är: 1. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser och erfarenheter av specialiserad ätstörningsvård : en kvalitativ litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Maja Lundström Asperen; Lisa Öistämö; [2021]
  Nyckelord :Ätstörningar; Behandling; Erfarenheter; Upplevelse; Följsamhet; Avhopp; Motivation; Hinder; Kvalitativ forskning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ätstörningar är ett folkhälsoproblem med ett långdraget och ibland kroniskt förlopp. Patienters ambivalens kring tillfrisknande och ibland låga motivation till förändring försvårar behandling och avhopp är vanligt. LÄS MER

 5. 5. Behandling av anorexia nervosa : En kvalitativ studie av professionellas arbete med ungdomar som har ätstörningen anorexia nervosa

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Amanda Holmgren; Mimmi Bylander; [2021]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; Ätstörningar; Professionella; Ungdomar;

  Sammanfattning : Ätstörningen anorexia nervosa är ett samhällsproblem som har sin historia långt bak i tiden. Trots det finns det inte särskilt mycket forskning om de som har sjukdomen eller om de som arbetar med det. LÄS MER