Sökning: "Ätstörningsvård"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet Ätstörningsvård.

 1. 1. COVID-19 PANDEMIN OCH ÄTSTÖRNINGAR: EN KVALITATIV STUDIE OM RELATIONEN MELLAN COVID-19 PANDEMIN OCH ÄTSTÖRNINGAR UTIFRÅN TVÅ MILJÖER, AKTUELL FORSKNING OCH DEN SVENSKA RIKSFÖRENINGEN MOT ÄTSTÖRNINGAR; FRISK & FRI

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Linnea Persson; [2023-11-08]
  Nyckelord :Covid-19; Ätstörning; Social Isolering; Sociala Medier; Ätstörningsvård; Ätstörningssymtom;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine the perspective of the relationship and reasoning between the Covid-19 pandemic and eating disorders, which will be done based on two environments, current research and the Swedish National Association against Eating Disorders; Frisk & Fri. By using semi-structured interviews, this qualitative study can compare the responses with current research and see any similarities and differences around which effects the pandemic has generated. LÄS MER

 2. 2. Kroppsuppfattning hos personer med ätstörning: Specialistsjuksköterskans erfarenheter

  Magister-uppsats,

  Författare :Lina Holmberg; Pernilla Setteskog; [2023-05-05]
  Nyckelord :Kroppsuppfattning; kroppsmissnöje; skev kroppsuppfattning; ätstörning; viktfobi; specialistsjuksköterska; psykiatrisk omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ätstörningar är en samling av psykiatriska diagnoser som orsakar stort lidande och ger allvarliga somatiska, psykiska och sociala följder. Kroppsuppfattningen hos personer med ätstörning är ofta påverkad på ett negativt sätt. LÄS MER

 3. 3. Aktivitetsbaserade insatser i ätstörningsvård och deras effekter på patienterna : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Rebecca Frilén; Ronja Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Arbetsterapi; ergoterapi; anorexia nervosa; bulimia nervosa; hetsätningsstörning; ätstörning utan närmare specifikation; behandling; interventioner;

  Sammanfattning : Ätstörningar är en sjukdom som drabbar många och resulterar i stort lidande samt en påverkan i vardagen. Behandlingen som ges är bara delvis effektiv då många aldrig blir friska, en stor risk för återfall och även dödsfall finns. LÄS MER

 4. 4. AKTIVITETSPROBLEMATIK HOS KVINNOR MED ANOREXIA NERVOSA En kvalitativ litteraturstudie av självbiografier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Camilla Johansson; Anna Sköldberg; [2021-05-26]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; activity problems; occuptational therapy; autobiographies; women;

  Sammanfattning : Bakgrund Anorexia nervosa är en ätstörning som karaktäriseras av överdriven fixering av mat och viktnedgång. Den populationsgrupp som oftast drabbas av sjukdomen är kvinnor i tonåren. Anorexia nervosa ger både fysiska och psykiska besvär, vilka leder till såväl funktionsnedsättningar som aktivitetsbegränsningar. LÄS MER

 5. 5. Professionellas samverkan inom missbruks- och ätstörningsvården

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Disa Eriksson Nordesjö; Nathali Soto; [2021]
  Nyckelord :interprofessional collaboration; comorbidity; eating disorders; substance use disorder; bio-psycho-social; samverkan; samsjuklighet; ätstörningar; missbruk; biopsykosocialt;

  Sammanfattning : Previous research describes co-morbid substance use disorders and eating disorders as a complex issue. Research on collaboration between Swedish addiction treatment facilities and Swedish eating disorder care is scarce. LÄS MER