Sökning: "Äventyr"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade ordet Äventyr.

 1. 1. Vad motiverar, trygghet eller äventyr? : En kvantitativ studie som jämför pliktade och frivilliga rekryter i motiverande drivkrafter och synen på ledarskap

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Emilia Stenström; [2019]
  Nyckelord :motivation; leadership; military; occupational defense; duty defense; motivation; ledarskap; militär; yrkesförsvar; pliktförsvar;

  Sammanfattning : År 2018 återinfördes pliktsystemet i Sverige vilket innebar att vi till delar lämnade ett professionellt yrkesförsvar som vi hade haft på grund av fredstider. Frivillighetsförsvaret hade haft vissa problem med ”tappet” av människor både under grundutbildningen på grund av möjligheten till avhopp men också efter grundutbildningen. LÄS MER

 2. 2. Äventyr i Matteskogen: Virtual Reality som utbildningsverktyg

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Björn Holmstedt; [2018]
  Nyckelord :Virtual Reality; Användarcentrerad Design; Interaktionsdesign; Utbildningsverktyg; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Utbildning är en viktig del av vårt samhälle och med hjälp av ny teknik finns det utrymme för förbättring. Idag används datorer, applikationer till smarta telefoner samt surfplattor i stor utsträckning inom utbildning. En ny teknikrevolution håller på att äga rum, nämligen Virtual Reality. LÄS MER

 3. 3. Könets roll i rollspel : Hur spelare förhåller sig till sina karaktärer beroende på dess kön

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Hugo Viklund; [2018]
  Nyckelord :papper penna rollspel; könsroller; genus; sexism;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt om spelare förhåller sig annorlunda till sin karaktär i papper & penna rollspel på grund av karaktärernas kön. Detta gjordes genom att skapa en artefakt, en så kallad ”one-shot”, av ett kortare äventyr med hjälp av den fjärde utgåvan av regelverket för papper & penna rollspelet Dungeons & Dragons. LÄS MER

 4. 4. Maskulinitet i actionspel från perspektiv av spelare : Analys av maskulinitet i hög-budgetspel idag och spelarnas insikt i mediet de deltar i

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Högskolan på Gotland/Institutionen för speldesign

  Författare :Anders Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Maskulinitet; Genus; AAA Spel; Action Äventyr; Spelare; Kvalitativ;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie i syfte att identifiera mönster inom framställningen av manliga karaktärer i spel på AAA marknaden idag, spelarnas egna upplevelser och analyser av detta. Detta genom att lägga fram fyra olika populära manliga karaktärer i nya spel och analysera en diskussion mellan spelare bekanta inom genren om deras upplevelser av dessa protagonister. LÄS MER

 5. 5. Att locka tillbaka turister efter en kris : En studie om hur svenska researrangörer jobbar med marknadsföringen av Egypten och Turkiet efter den politiska oron samt hur den uppfattas av konsumenter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Anna Forsberg; Sandra Johander; [2018]
  Nyckelord :image; marknadsföring; destination branding; destinationsmarknadsföring; krishantering;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur svenska researrangörer marknadsför en krisdrabbad destination för att kunna locka tillbaka turister. Vi ville även se hur konsumenterna ser på marknadsföringen och från deras perspektiv, se vad de anser skulle få dem att resa till en destination efter en kris. LÄS MER