Sökning: "Äventyr"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade ordet Äventyr.

 1. 1. Äventyr i Matteskogen: Virtual Reality som utbildningsverktyg

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Björn Holmstedt; [2018]
  Nyckelord :Virtual Reality; Användarcentrerad Design; Interaktionsdesign; Utbildningsverktyg; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Utbildning är en viktig del av vårt samhälle och med hjälp av ny teknik finns det utrymme för förbättring. Idag används datorer, applikationer till smarta telefoner samt surfplattor i stor utsträckning inom utbildning. En ny teknikrevolution håller på att äga rum, nämligen Virtual Reality. LÄS MER

 2. 2. Könets roll i rollspel : Hur spelare förhåller sig till sina karaktärer beroende på dess kön

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Hugo Viklund; [2018]
  Nyckelord :papper penna rollspel; könsroller; genus; sexism;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt om spelare förhåller sig annorlunda till sin karaktär i papper & penna rollspel på grund av karaktärernas kön. Detta gjordes genom att skapa en artefakt, en så kallad ”one-shot”, av ett kortare äventyr med hjälp av den fjärde utgåvan av regelverket för papper & penna rollspelet Dungeons & Dragons. LÄS MER

 3. 3. Maskulinitet i actionspel från perspektiv av spelare : Analys av maskulinitet i hög-budgetspel idag och spelarnas insikt i mediet de deltar i

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Högskolan på Gotland/Institutionen för speldesign

  Författare :Anders Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Maskulinitet; Genus; AAA Spel; Action Äventyr; Spelare; Kvalitativ;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie i syfte att identifiera mönster inom framställningen av manliga karaktärer i spel på AAA marknaden idag, spelarnas egna upplevelser och analyser av detta. Detta genom att lägga fram fyra olika populära manliga karaktärer i nya spel och analysera en diskussion mellan spelare bekanta inom genren om deras upplevelser av dessa protagonister. LÄS MER

 4. 4. Tintin och Den Porträtterade Icke-Demokratin : Tecknade serier som en kulturhistoriskt källa eller komplement till undervisning inom historia.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Christian Egelström; [2018]
  Nyckelord :Tecknade serier; serieböcker; ledarskap; diktatur; icke-demokratiska uttryck; förtryck; Tintin; Hergé; Michael F. Scholz;

  Sammanfattning : Användningen av serietidningar inom historisk forskning har ökat och kan jämföras med romaner, fiktion, filmer och affischer. Michael F. Scholz, en tysk professor i modern och samtida historia, har lyft flera argument för att använda serietidningar inom modern historia. LÄS MER

 5. 5. Att komma till ön med skatten är inget äventyr : En analys av barns texter och textskapande genom fantasi, minnen och lek i diktsamlingen, Valen simmade förbi sagorna vi lämnade i havet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Catarina Andersson; Annelie Forsberg; [2018]
  Nyckelord :Valen simmade förbi sagorna vi lämnade i havet; textskapande; lek och fantasi; estetiska uttrycksformer; estetiska lärprocesser; mångkulturalitet; flerspråkighet; genrepedagogik; diktskapande; litteratursociologi; lyrikanalys; ikonografi; ikonotext och symbolik;

  Sammanfattning : Projektet "Att komma till ön med skatten är inget äventyr" resulterade i diktsamlingen Valen simmade förbi sagorna vi lämnade i havet. De deltagande barnen i projektet har genom estetiska uttrycksformer och textskapande skapat dikter utifrån minnen, tankar och erfarenheter av krig och flykt. LÄS MER