Sökning: "Äventyr"

Visar resultat 1 - 5 av 104 uppsatser innehållade ordet Äventyr.

 1. 1. Unga kvinnors riskuppfattning vid backpackerresor

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Anna Jonsson; Matilda Åsander; [2021]
  Nyckelord :risks; risk perception; backpackers; female backpackers; the buyer decision process.; risker; riskuppfattning; backpackers; kvinnliga backpackers; köpbeslutsprocessen.;

  Sammanfattning : Traveling around the world is a highly appreciated phenomenon globally. In recent years, backpacking has grown in popularity. Characterised by simplicity and adventurousness, it is especially frequent within a young demographic. LÄS MER

 2. 2. En handbok för sjömän som vill segla på utlandsflaggade fartyg

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Nick Gibbs; Robin Eurenius; [2021]
  Nyckelord :MLC; seafarers handbook; sickness compensation; seafarer’s tax; moving abroad.; MLC; sjömanshandbok; sjukersättning; sjömansskatt; utlandsflytt.;

  Sammanfattning : Äventyr, värme och omväxling i livet var några av de anledningar som bidrog till att människor sökte sig till sjöss. Verkligheten såg annorlunda ut då än vad det har kommit till att bli idag. Förr gjordes fler världsomseglingar med fartyg och rederier med svenskt flagg och det spenderades mer tid till kaj. LÄS MER

 3. 3. Sustainable Dishware - design for a circular economy in the furniture industry

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industriell Produktion

  Författare :Charlotte Mura; [2021]
  Nyckelord :Dishware Circular economy Biobased polymers Design Sustainability; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Att skapa en cirkulär ekonomi med hållbara produkter är en nödvändighet för dagens samhälle, särskilt kopplat till de klimatutmaningarna som vi har idag från bland annat överkonsumtion och dålig hantering vid slutet av produkternas livslängd. Projektet fokuserar på att ta fram en produkt som gjorts på återvunna material och att utmana tidigare materialbegränsningar. LÄS MER

 4. 4. Är en lättläst Pelle Svanslös lika snäll? –en komparativ studie baserad på Gösta Knutssons originalbok om Pelle Svanslös och dess lättlästa version

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Lisa Fogdeby; [2021]
  Nyckelord :Gösta Knutsson; Pelle Svanslös; komparativ; lättläst; Maria Nikolajeva; värdegrund; skönlitteratur; barnlitteratur;

  Sammanfattning : Denna komparativa studie analyserar och jämför Gösta Knutssons originalbok Pelle Svanslöspå äventyr (1968) med dess lättlästa version Här kommer Pelle Svanslös (2001). Syftet medstudien är att undersöka om båda böckerna förmedlar samma budskap, detta genom attsynliggöra likheter och skillnader mellan karaktärer, miljö och händelser. LÄS MER

 5. 5. Sverige, lovar guld och gröna skogar? - En multimodal analys av hur semiotiska resurser och visuell framing används inom platsvarumärkning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Matilda Zeneli; Julia Nilsson; [2021]
  Nyckelord :place brand; place identity; semiotic resources; visual framing; strategic communication; COVID-19; platsvarumärkning; platsidentitet; semiotiska resurser; visuell framing; strategisk kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Turistindustrin runt om i världen fick snabbt anpassa sig till de restriktioner för resor som tillkom i samband med COVID-19. Visit Sweden, Sveriges officiella organisation för turism, bestämde sig för att lansera en kampanj som använder strategier inom platsvarumärkning för att uppmuntra svenskar att agera turister i sitt eget land. LÄS MER