Sökning: "Åberg Linnéa"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Åberg Linnéa.

 1. 1. Typografi i det offentliga rummet. En fallstudie om interaktionen mellan skyltning, rum och varumärke

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Linnéa Åberg; [2019]
  Nyckelord :environmental graphic design; placemaking; typography; signage; wayfinding; visual identity;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker vilka variabler som borde beaktas vid skapandet av tredimensionell typografi och skyltning för ett offentligt rum, samt hur skyltningen interagerar med rummet och varumärket. Vidare studeras hur dessa variabler kan bidra till begreppet platsskapande. LÄS MER

 2. 2. Recensera och värdera : en undersökning av hur författarens första och andra verk recenseras i svensk dagspress

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap

  Författare :Linnea Möller; Hanna Åberg; [2019]
  Nyckelord :Litteraturkritik; litterära värden; debutanter; recensioner; dagspress; värdebegrepp; stil- och formvärden; kunskapsvärden; emotionella värden; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen avser att undersöka hur en författares första och andra verk värderas i dagspress. Detta görs genom en jämförande kvalitativ undersökning av 54 recensioner från sex svenska dagstidningar: Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Aftonbladet, Expressen, Sydsvenskan och Göteborgs-Posten. LÄS MER

 3. 3. Det handlar om vem man har framför sig – sjuksköterskors erfarenheter av att samtala om fysisk aktivitet och kost med kvinnor som har utländsk bakgrund

  Magister-uppsats,

  Författare :Elin Roos; Åberg Linnéa; [2018-11-29]
  Nyckelord :kvinnor; utländsk bakgrund; fysisk aktivitet; kost; sjuksköterska; sjuksköterska; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Background: Immigrant women living in Sweden experience a lower health than Swedish women. Immigrant women are also in a lower socioeconomic status which can lead to bad eating habits and a lower level of physical activity. This could lead to an increased risk to be afflicted with lifestyle-related diseases. LÄS MER

 4. 4. Social media i företaget : Användning och upplevelser

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Linnéa Åberg; [2017]
  Nyckelord :Social media; Interaktionsdesign; Informatik;

  Sammanfattning : Social media is used actively in today's society and the development is expeditious. Even more users join in and subscribe to all the different platforms that today's internet usage seems to circle around and accordingly it becomes an attractive place for companies to publish material with hope in getting an increased spread. LÄS MER

 5. 5. Hållbara Investeringar: Ett Vinnande Koncept? : En kvantitativ studie om sambandet mellan hållbarhet och fondavgifter.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Linnea Brännström; Matilda Åberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Klimatförändringar, oetiskt förfarande och social ansvarslöshet bidrar till en sämre värld och visar vikten av att arbeta för ett hållbart samhälle. En essentiell faktor för ändamålet är att styra kapitalflöden till hållbara verksamheter. LÄS MER