Sökning: "Åberg Linnéa"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Åberg Linnéa.

 1. 1. Det handlar om vem man har framför sig – sjuksköterskors erfarenheter av att samtala om fysisk aktivitet och kost med kvinnor som har utländsk bakgrund

  Magister-uppsats,

  Författare :Elin Roos; Åberg Linnéa; [2018-11-29]
  Nyckelord :kvinnor; utländsk bakgrund; fysisk aktivitet; kost; sjuksköterska; sjuksköterska; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Background: Immigrant women living in Sweden experience a lower health than Swedish women. Immigrant women are also in a lower socioeconomic status which can lead to bad eating habits and a lower level of physical activity. This could lead to an increased risk to be afflicted with lifestyle-related diseases. LÄS MER

 2. 2. Social media i företaget : Användning och upplevelser

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Linnéa Åberg; [2017]
  Nyckelord :Social media; Interaktionsdesign; Informatik;

  Sammanfattning : Social media is used actively in today's society and the development is expeditious. Even more users join in and subscribe to all the different platforms that today's internet usage seems to circle around and accordingly it becomes an attractive place for companies to publish material with hope in getting an increased spread. LÄS MER

 3. 3. Hållbara Investeringar: Ett Vinnande Koncept? : En kvantitativ studie om sambandet mellan hållbarhet och fondavgifter.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Linnea Brännström; Matilda Åberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Klimatförändringar, oetiskt förfarande och social ansvarslöshet bidrar till en sämre värld och visar vikten av att arbeta för ett hållbart samhälle. En essentiell faktor för ändamålet är att styra kapitalflöden till hållbara verksamheter. LÄS MER

 4. 4. Sak, spel eller skandal? : En kvalitativ studie om hur gestaltningarna av det amerikanska presidentvalet såg ut i svenska tidningar

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Linnea Nordström; Matilda Åberg; [2017]
  Nyckelord :USA; presidentval; politik; media; gestaltning;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte:Var fjärde år ska de amerikanska medborgarna rösta om vem som blir landets nästa president. Det är ett val som får mycket uppmärksamhet över hela världen och även i Sverige. LÄS MER

 5. 5. "Jag ser mig som en samtalspartner" En studie om fem speciallärares upplevelse av hur deras kompetens som kvalificerad samtalspartner används i verksamheten

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anna A Bergqvist; Linnéa Kristensen; [2014-03-27]
  Nyckelord :speciallärare; kvalificerad samtalspartner; specialpedagogisk handledning; socialkonstruktivism; hermeneutik;

  Sammanfattning : Syfte: Studien har som syfte att undersöka speciallärares upplevelse av hur deras kompetens som kvalificerad samtalspartner inom språk-, skriv- och läsutveckling används i verksamheten. Teori: För att få en förståelse för funktionen kvalificerad samtalspartner riktas vårt intresse mot handledning. LÄS MER