Sökning: "Åckander Johan"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Åckander Johan.

  1. 1. Avyttringars inverkan på säljande bolags aktiekurs : En studie på den svenska marknaden med hänsyn till branschtillhörighet, finansieringsalternativ och konjunkturläge

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Åckander Johan; Rygert Pontus; [2018]
    Nyckelord :Divestitures; event study; abnormal returns; economic cycle; payment method; industry affiliation; Avyttring; m a; abnormal avkastning; eventstudie; finansiell ekonomi;

    Sammanfattning : Background: Previous studies on the subject, contrary to corresponding studies on mergers and acquisitions, have shown significant positive market reactions from all over the world on the announcements of divestitures. However, similar studies have not been done on the Swedish market. LÄS MER