Sökning: "Ådne Steen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ådne Steen.

 1. 1. Corporate Social Responsibility - ett sätt att skapa förtroende?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ådne Steen; Martin Sandberg; Dan Eriksson; [2004]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; etik; förtroende; disconfirmation paradigm; förväntningar; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : This essay recognizes and criticizes a commonly held assumption that Corporate Social Responsibility (CSR) functions as a “savings account of trust” between corporations and consumers. Based on five focus group interviews, the authors discuss how corporations that engage in society can sometimes raise and sometimes destroy the trust of potential consumers. LÄS MER

 2. 2. Event Marketing - ur ett organisatoriskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ådne Steen; Ida Lenngerd; Patrik Lanner; Kristina Hillborg; [2002]
  Nyckelord :event marketing; arbetsprocess; framgångsfaktorer; fallgropar; metaforer; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att beskriva arbetsprocessen i ett event och visa på skillnader mellan de olika aktörernas synsätt. Den grundar sig på studier av två eventbyråer; en stor, marknadsledande och en liten, nystartad. I uppsatsens analys diskuteras framförallt skillnaderna mellan de som planerar eventet och de som genomför det. LÄS MER