Sökning: "Ågren Josefin"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Ågren Josefin.

 1. 1. Fysisk planering för begränsad klimatpåverkan

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Josefin Ågren; [2019]
  Nyckelord :fysisk planering; begränsa klimatförändringarna; kolinlagring; växthusgasutsläpp; urban sprawl; stadsranden; lantbrukslandskap; planetära gränser; klimaträttvisa;

  Sammanfattning : Mänskligheten konsumerar utöver jordens tillgångar. Naturliga system rubbas. Klimatförändringarna hotar världen med extremväder. I Parisavtalet beslutades det att mänskligheten ska arbeta för att bromsa temperaturhöjningen vid 1,5 grader från förindustriell tid. LÄS MER

 2. 2. Hälso- och sjukvårdspersonalens upplevelser av attvårda patienter med multiresistenta bakterier : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Josefin Fix Olsson; Hanna Ågren; [2018]
  Nyckelord :Antibiotic resistance; healthcare professionals’; multiresistant bacteria; nursing; person-centred care.; Antibiotikaresistens; hälso- och sjukvårdspersonal; multiresistenta bakterier; omvårdnad; personcentrerad vård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Multiresistenta bakterier är ett globalt problem och ett hot mot folkhälsan. Smittförebyggande åtgärder som basala hygienrutiner är en central del i det preventiva arbetet mot multiresistenta bakterier. LÄS MER

 3. 3. Läs- och skrivsvårigheter : Fokus på förskolan och förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Ågren Josefin; [2018]
  Nyckelord :Read and write difficulties; Pre-school; Tools; Läs- och skrivsvårigheter; Förskolan; Hjälpmedel;

  Sammanfattning : The subject of reading and writing difficulties has been a research object sin- ce the 40's and it ́s come a long way in what should happen and how to act however, it is still children who do not get the help that is needed in pre- school and pre-school classes. This study has sought to identify the difficulty of educators and teachers to detect early-stage problems. LÄS MER

 4. 4. Stabil och antibiotikafri läkemedelsproduktion i rekombinant Escherichia coli

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Kristina Benevides; Oscar Broström; Grim Elison Kalman; Hugo Swenson; Andrei Vlassov; Josefin Ågren; [2017]
  Nyckelord :copynumber; copy-number; copy; number; origin of replication; rekombinant; proteinexpression; läkemedel; E. coli; antibiotikafri; antibiotika; expressionssystem; expression; system; escherichia coli; kromosom; kromosombaserad; kromosomal; plasmidfri; plasmid; T7-promotor; T7; promotor; ompA; rrnB; autoinduktion; auto; induktion; matlab; kopietalmodell; utbytemodell; stabil; pH; pseudogen; pseudo; gen; caiB; yjjM; hsdS; yjiV; fermentor; batch; fed-batch; kontinuerlig; fed; batch; fermentation; Affibody; affibody-molekyl; affibody-molekyler; affibodymolekyl; affibodymolekyler; bioreaktor; acetat; acetatbildning; acetatproduktion; acetatreduktion; acetatreducering; peptidläkemedel; peptider; peptid; T7-system; operator; lac-operator; operon; 5 -UTR; 3 -UTR; sekundärstruktur; mRNA; T1; T2; terminator; termineringssekvens; optimering; lac-operon; repressor; inducering; BL21 DE3 ; BL21; B-stam; B; stam; modell; kopietal; kopie; tal; OriC;

  Sammanfattning : Den här rapporten presenterar ett antibiotikafritt, stabilt och kromosombaserat expressionssystem för läkemedelsproduktion i Escherichia coli på beställning av företaget Affibody AB. E. coli-stammen BL21(DE3) valdes som värdorganism för expressionssystemet. LÄS MER

 5. 5. Språkstörning och samspel hos barn i åldrarna 8 till 12 år : Fallbeskrivningar utifrån kända och okända miljöer och relationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Logopedi; Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Josefin Enfält; Susanne Ågren; [2003]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sökandet efter en definition av specifika läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, har lett den språkligt inriktade forskningen fram till den senaste i raden av definitioner: diskrepansteorin mellan läsförståelse och hörförståelse. Studier har dock visat att även hörförståelsen kan vara nedsatt hos personer med dyslexi. LÄS MER