Sökning: "Åhlens marknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Åhlens marknadsföring.

 1. 1. Lyxexponeringars påverkan på konsumenters betalningsvilja samt varans exklusivitet : En kvantitativ studie om konsumenters betalningsvilja på en produkt i Åhléns varuhus i Mall of Scandinavia

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Anton Hiort af Ornäs; Jonatan Rungegård; Martin Thiberg; [2019]
  Nyckelord :Sinnesmarknadsföring; visuell stimuli; färgen guld; butiksmiljö; exponering; multisensorisk upplevelse; varumärkeskännedom; lyx; exklusivitet; betalningsvilja; experiment;

  Sammanfattning : Authors: Anton Hiort af Ornäs, Jonatan Rungegård and Martin Thiberg Supervisor: Hans Allmér Examiner: Miralem Helmefalk Title: Luxury exposures´ impact on consumers' willingness to pay and on the exclusivity of the product Subject: Master Thesis in Detail and Service Management, School of Business and Economics, Linnaeus University, 2FE66E, 2019 Keywords: Sensory marketing, visual stimuli, gold colour, store environment, exposure, multisensory experience, brand-recognition, luxury, exclusivity, willingness to pay, experiment.   Context: The study, in collaboration with Åhléns, examined how a product's exclusivity and consumers´ willingness to pay are affected by exposures associated with luxury. LÄS MER

 2. 2. Kultur som strategisk resurs: En kvalitativ studie om kulturella värden i Åhléns digitala reklamfilmer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Olga Kåks Dufvenberg; Anna Juhlin; [2018]
  Nyckelord :kulturella värden; varumärkeskommunikation; reklam; storytelling; socialsemiotik; multimodalitet; representation; normbrytande kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att söka förståelse för hur ett svenskt, kommersiellt företag arbetar strategiskt kommunikativt med kulturella värden i sin digitala marknadsföring, och därigenom bidra med utökad förståelse inom forskningsfältet strategisk kommunikation. Det finns begränsat med forskning som har undersökt kulturella värden i reklam. LÄS MER

 3. 3. Kommunikation med genusperspektiv i ett modesammanhang

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jasmine Söderström; Julia Magnusson; [2017]
  Nyckelord :Advertising; Communication; Fashion; Gender; Stereotype; Genus; Kommunikation; Marknadsföring; Mode; Stereotyper;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur man kan arbeta med kommunikation och genusfrågor i ett modesammanhang, vilken respons och effekt kommunikationen kan leda till samt om denna kommunikation kan bidra med konkurrensfördelar hos modeföretag. I arbetet undersöks hur ett modeföretag arbetar med genusfrågor och genusorienterad kommunikation samt vilken respons kommunikationen kan få, med fokus på den kvinnliga konsumenten som mottagare på marknaden. LÄS MER

 4. 4. Trender, ett verktyg i heminredningsföretagets marknadsföring? : En fallstudie om relationen mellan trender och marknadsföring på heminredningsmarknaden med huvudfokus på Åhléns hemavdelning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Kärolin- Lii Kaljula; [2015]
  Nyckelord :Trends; Marketing mix; Home furnishing industry; Åhléns; Social media; Store displays; Trends lifecycle; Interactive communication; Consumers buying process; Customer focus; Trender; Marknadsföringsmix; Heminredningsbranschen; Åhléns; Sociala medier; Butikexponering; Trendernas livscykel; Interaktiv kommunikation; Konsumenternas köpprocess; Kundfokus;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken roll trender har i heminredningsföretagets marknadsföring och få en större förståelse för hur trender kan användas som ett marknadsföringsverktyg inom heminredningsmarknad. Metod: Studien bygger på en kvalitativ metod med semistrukturerade djupintervjuer och observationer. LÄS MER

 5. 5. Modeindustrins gröna marknadsföringsstrategi : En studie om Åhléns och Filippa K

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Priya Mohsin; [2015]
  Nyckelord :Grön marknadsföring; Grön marknadsföringsstrategi; Konsumentsamhälle; Fast fashion; Slow fashion; Greenwashing; Grön marknadskommunikation; Konsumentbeteende; Attityd och beteende gap;

  Sammanfattning : Den senaste tiden har miljödebatten vuxit sig stor och den kopplas allt mer samman till det ohållbara konsumtionssamhället som vi lever i idag. Modeindustrin utgör en stor del i den ohållbara utvecklingen av samhället och genom ett hållbarhetsengagemang börjar många modeföretag försöka få bukt på miljöproblemet och flera andra sammanhängande globala problem. LÄS MER