Sökning: "Åke Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Åke Andersson.

 1. 1. Är det samma olycka som förra veckan? : En kvalitativ studie om läsarnas uppfattning av arkivbilder i jämförelse med journalistiska bilder.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Nils Andersson; Åke Holmberg; [2019]
  Nyckelord :Arkivbilder; nyhetskonsumtion; nyhetsbilder; fokusgrupper; bildkonsumtion;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte: I takt med digitaliseringens framfart vill publiken ta del av sinanyheter allt snabbare, vilket gör att journalistiken är inom ständig förändring. En effekt av detnya tempot i media har lett till att mediehusen i princip lagt ner sina bildredaktioner ochanvänder sig istället av frilansare och bildbyråer för att få ut sina artiklar snabbare. LÄS MER

 2. 2. Interaktiv samhällsplanering vid planering av civilt försvar : En komparativ studie mellan Halland, Värmland, Västra Götaland och Örebro läns arbete med planering av civilt försvar.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Jan-Åke Andersson; Joakim Sturesson; [2018]
  Nyckelord :collaborative governance; cooperation; civil defense; national defense; county government; case study; collaborative governance; samverkan; civilt försvar; totalförsvar; länsstyrelse; fallstudie.;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en komparativ fallstudie som undersöker fyra länsstyrelsers planering av civilt försvar ur ett samverkansperspektiv. De undersökta länsstyrelserna är Halland, Västra Götaland, Värmland och Örebro län. Den övergripande frågan är vilka likheter och skillnader som finns mellan länsstyrelsernas planering. LÄS MER

 3. 3. Teknikämnets roll i samhällsutvecklingen-Pedagogers tankar om kopplingen mellan teknikämnet och samhällsutvecklingen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Lars-Åke Andersson; [2017]
  Nyckelord :Grundskolan; samhälssutveckling; Teknikämnet; Teknik;

  Sammanfattning : Abstract Tekniken är en av de viktigaste stöttepelarna i samhällsutvecklingen eftersom tekniken har utvecklats i samma takt som människans behov har förändrats. I dagens samhälle fylls vår vardag av komplex teknik som kräver grundläggande teknikkunskaper av samhällsmedborgar-na. LÄS MER

 4. 4. HOBEN BAGGER ELLER HOBBITEN SECKER? En jämförande analys av egennamn och namn på folkslag i de två svenska översättningarna av J.R.R. Tolkiens The Lord of the Rings

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Johanna Sörensen; [2015-12-02]
  Nyckelord :engelska; översättning; egennamn; Newmark; Venuti; Tolkien; The Lord of the Rings;

  Sammanfattning : Översättning av namn kan vara mycket problematisk, då namn bär på betydelser och konnotationer samt kan berätta mycket om en karaktär eller en plats. Översättare kan välja att översätta namn på flera olika sätt beroende på kontexten, på texttypen och på om namnen är fiktiva eller existerar i verkligheten. LÄS MER

 5. 5. Lindgren och Holmberg slår två flugor i en smäll : En studie om hur genrer kombineras i Kati i Amerika och Skuggornas Hus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

  Författare :Kajsa Andersson; [2011]
  Nyckelord :Astrid Lindgren; Åke Holmberg; genreanalys; genre;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att visa hur Åke Holmberg och Astrid Lindgren gör för att ackommodera läsarens uppmärksamhet från en genre till en annan genom en genreanalys av Kati i Amerika och Skuggornas Hus. Genom en berättarteknisk analys avser jag även att undersöka hur ett genreinslag kan användas för att kompositionellt motivera övergången till ett inslag inom den andra genren. LÄS MER