Sökning: "Åke Berg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Åke Berg.

  1. 1. VARFÖR HYR FÖRETAG IN EXTERN PERSONAL?

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

    Författare :Alexander Tatidis; Anna Maria Kristina Fransson; Nils-Petter Nilsson; [2010]
    Nyckelord :Extern personal; bemanning; bemanningsföretag; rekrytering; kompetens; hyra personal; företagsorganisation; bemanning växjö; outsourcing; kompetensutveckling;

    Sammanfattning : Examensarbete, G3 i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitet, ekonomistyrning, Enterprising and business development, 2EB003, VT 2010 Författare: Anna Fransson, Alexander Tatidis och Nils-Petter Nilsson. Handledare: Marja Soila Wadman Titel: Varför hyr företag in extern personal? Bakgrund: Faktorer till varför företag hyr in extern personal från bemanningsföretag har diskuterats livligt under lågkonjunkturen som varit. LÄS MER