Sökning: "Åke Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Åke Johansson.

 1. 1. Erfarenheter av arbetsrehabilitering enligt Individual Placement and Support (IPS) bland personer med psykisk funktionsnedsättning.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Morgan Johansson; Åke Svensson; [2017]
  Nyckelord :Induvidual Placement and Support; Jobbcoach; Supported employment; Arbetsrehabiliterring; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Att få ett arbete eller en sysselsättning är en viktig del i rehabiliteringen av individer med psykisk funktionsnedsättning. Den amerikanska arbetsrehabiliteringsmetod IPS (Individual Placement and Support) är den metod Karlskrona kommun använts sig av under några år. LÄS MER

 2. 2. Aktiv Förändring - En normstudie av politisk aktivism

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Emma Johansson; [2013]
  Nyckelord :normer; samhällsförändring; aktivism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Författare: Emma Johansson. Titel: Aktiv Förändring – en normativ analys av politisk aktivism. Kandidatuppsats: SOCK01, 15 hp. Internet. LÄS MER

 3. 3. I valet och kvalet - Studenters tankar kring konsumtion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Anna-Carin Elb; Carolina Johansson; [2008]
  Nyckelord :konsumtion; identitetsskapande; förhållningssätt; behov; begär; valmöjligheter; upplevelsen av konsumtion; ideala konsumenter; otillräckliga konsumenter; konnässör; avvikande konnässör; varumärken;

  Sammanfattning : Abstrakt Högskolan i Halmstad, Sektionen HOS, Programmet för sociologi och socialt utvecklingsarbete, Höstterminen 2007Titel: I valet och kvalet, en undersökning om studenters tankar kring konsumtionFörfattare: Anna-Carin Elb och Carolina Johansson Dokument: C-uppsatsExaminator: Magnus Ring Handledare: Åke NilsénSyfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva hur en grupp högskolestudenter upplever och förhåller sig till konsumtion. Vidare vill vi lyfta fram våra respondenters tankar om de valmöjligheter som konsumtions-samhället erbjuder samt hur deras behov och begär efter marknadens produkter tar sig uttryck och därtill även hur de använder dessa som ett medel för att framställa sig själva. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av läkarbesök och förstadagsanmälan av frånvaro hos anställda i Omsorgsförvaltningen, Värnamo Kommun

  L3-uppsats,

  Författare :Per-Åke Johansson; [2008]
  Nyckelord :Företagsläkare; Projektrapport;

  Sammanfattning : Korttidsfrånvaron inom Omsorgsförvaltningen i Värnamo kommun har av arbetsledningen befunnits hög och man har då valt en strategi för hantering av korttidsfrånvaron som blivit föremål för denna utvärdering.Undersökningen omfattar en sammanställning av de läkarbesök som genomförts med anledning av upprepad korttidsfrånvaro bland anställda i Omsorgsförvaltningen i Värnamo Kommun. LÄS MER

 5. 5. En studie om insatser för att förebygga bokföringsbrott

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

  Författare :David Pinto F.; Soran Mokriani; [2007]
  Nyckelord :Bokföringsbrott; Huvudsakskriteriet; Personalliggare; Skatteverket; Åklagarmyndigheten;

  Sammanfattning : Med ett belopp på ca 130 miljarder kronor per år i oredovisade intäkter och en så stor påverkan på samhället gör sig ekobrott och därmed bokföringsbrott till ett av landets mest kostsamma brott. Då endast vinst är i syfte, gör många allt för att tjäna så mycket de bara kan. LÄS MER