Sökning: "Åke Jonasson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Åke Jonasson.

  1. 1. Förbättra processen vid småskalig systemutveckling : en fallstudie

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för informatik och matematik (HTU); Högskolan Väst/Institutionen för informatik och matematik (HTU)

    Författare :Åke Johansson; Lennart Jonasson; [2003]
    Nyckelord :Fallstudie; Systemutveckling; SPI; CMM; SSM;

    Sammanfattning : .... LÄS MER