Sökning: "Åke Sjöstedt"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Åke Sjöstedt.

 1. 1. Estetisk närvaro - Filosofiska, biologiska och konstvetenskapliga perspektiv på den ordlösa upplevelsen av bildkonst

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Åke Sjöstedt; [2020-11-11]
  Nyckelord :Närvaro; Estetik; Konstvetenskap; Neuroestetik; Tvärvetenskap; Museologi;

  Sammanfattning : Estetisk närvaro - ett tillstånd av intensiv fokusering på och upptagenhet av ett estetiskt objekt, är ett vardagligt fenomen vars betydelse för upplevelse och tolkning av konst kan ha underskattats. Uppsatsen består av en kritisk tvärvetenskaplig exposé över ett axplock aktuell litteratur inom filosofisk estetik, evolutionspsykologi, neurovetenskap, konstvetenskap och museologi som på olika sätt direkt eller indirekt berör detta fenomen. LÄS MER

 2. 2. Göteborgs gåtfulla madonna - Maria med Jesusbarnet och Johannes Döparen på Göteborgs konstmuseum. Ikonografi, tolkning och stilanalys

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Åke Sjöstedt; [2015-04-15]
  Nyckelord :Renaissance art; Italian art; Christian art; Virgin Mary; Iconography;

  Sammanfattning : This essay presents an examination of some aspects of an anonymous Italian fifteenth centurypainting, the Madonna in Adoration of the Christ Child with the Young John the Baptist, in theGothenborg Art Museum. My first aim is to understand its symbolic and religious content, and theother is to make an attempt at an attribution, or at least put the work in a likely environment,temporally and geographically. LÄS MER