Sökning: "Åke Wall"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Åke Wall.

  1. 1. Luftvärmeväxlare med låg ljudnivå : Även i symbios med solfångare

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap, fysik och matematik; Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap, fysik och matematik

    Författare :Lars-Åke Listén; Harald Wallin; [2007]
    Nyckelord :Air heat exchanger; Heat exchanger; Solar collector; Solar air collector; Sound emission; Air volume flow; Luftvärmeväxlare; Värmeväxlare; Solfångare; Luftsolfångare; Ljudnivå; Ljuddämpare; Volymflöde;

    Sammanfattning : Rapporten handlar om ett examensarbete omfattande 20 p som är utfört för Thermia AB i Arvika. Uppdragsgivaren ville få fram förslag på möjliga åtgärder som kan minska ljudnivån från en luftvärmeväxlare. För bra helhetsbild av projektet, läs även kapitel: 6. LÄS MER