Sökning: "Åkesson Martin"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Åkesson Martin.

 1. 1. Long-term customer relationship : A study on how to achieve long-term customer relationship in the car retail sector

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Martin Lindgren; Tommie Åkesson; [2017]
  Nyckelord :Customer relationship;

  Sammanfattning : In the literature today, there is an apparent absence of generally accepted models for how to achieve customer loyalty within the car retail sector.  Researchers have proposed that it is less expensive to serve long-term customers than newly acquired customers (Reishheld, 1994; Mittal & Lassar, 1998; Zineldin, 2006). LÄS MER

 2. 2. Utveckling av ett system för enzymevolution in vivo

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för kemi och kemiteknik

  Författare :Ida Alexandersson; Martin Boström; Linnea Johansson; Kajsa Malmberg; Sebastian Valenzuela; Jonathan Åkesson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Vad kännetecknar en användbar regional risk- och sårbarhetsanalys ur ett nationellt perspektiv?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Olof Martin Åkesson; [2014]
  Nyckelord :Risk and vulnerability analysis; correlation analysis; document analysis; applicability; experiment study; non-parametric test; Social Sciences;

  Sammanfattning : The thesis aim is to identify variables that facilitate aggregation from regional to national level among the Swedish regional risk and vulnerability analyses. The author also intends to determine how well the county administrative boards have been able to present their information according to these variables. LÄS MER

 4. 4. Idella idrottsföreningar : att motivera ideellt arbete

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Linus Erserum; Åkesson Martin; [2014]
  Nyckelord :Ideellt arbete; Ideella idrottsföreningar;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Definitionen av en ideell förening är en förening som finns till för att främja sina medlemmars intressen.  I Sverige finns det ett brett intresse av att vara en del av och arbeta med ideella uppgifter. LÄS MER

 5. 5. Stomdimensionering för Tillbyggnaden av ett Sjukhus : en jämförelse mellan BKR och Eurokod

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK

  Författare :Anton Åkesson; Johan Lessner; [2012]
  Nyckelord :Norm; BKR; Eurokod; laster; dimensioneringar;

  Sammanfattning : I detta examensarbete studeras normbytet från BKR till Eurokod på en tillbyggnad till Växjö sjukhus. Tillbyggnaden kallas Hus X. I studien jämförs lastnedräkning och dimensioneringar mellan normerna, tillämpat på Hus X.Beräkningar och dimensioneringar sker i detta arbete enligt Eurokod. LÄS MER