Sökning: "Åkesson"

Visar resultat 1 - 5 av 596 uppsatser innehållade ordet Åkesson.

 1. 1. Rehabilitering i naturmiljö för personer med svår stress

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Moa Fältman; Matilda Åkesson; [2020]
  Nyckelord :Naturbaserad rehabilitering; naturbaserad terapi; trädgårdsterapi; arbetsterapi.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett växande hälsoproblem. Att rehabiliteras i naturmiljö har visats bidra till ökad hälsa för personer med svår stress. Att göra en litteraturöversikt är aktuellt för att konstatera vad det finns för forskning idag om rehabilitering i naturmiljö. LÄS MER

 2. 2. Den nya digitala köpprocessen - En kvantitativ uppsats om web- och showrooming ur millennials konsumentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Therese Johansson; Emelie Jartelius; Johanna Åkesson; [2020]
  Nyckelord :Webrooming; showrooming; omnichannel; köpprocessen; FFF-modellen; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Den nya digitala köpprocessen - En kvantitativ uppsats om web- och showrooming ur millennials konsumentperspektiv Seminariedatum: 2020-01-16 Kurs: FEKH29, Examensarbete i Marknadsföring på Kandidatnivå, Företagsekonomi, 15 HP Författare: Emelie Jartelius, Therese Johansson och Johanna Åkesson Handledare: Clara Gustafsson Fem nyckelord: Webrooming, showrooming, omnichannel, köpprocessen, FFF-modellen Syfte: Syftet med denna uppsats är att utforska hur digitala och fysiska klädbutiker samspelar för att bidra till teoriutveckling inom web- och showrooming. Metod: Uppsatsen utgår från en deduktiv ansats och är skriven med en kvantitativ forskningsstrategi och ur ett positivistiskt förhållningssätt. LÄS MER

 3. 3. Elevernas förmåga att läsa och tolka ett recept i hem- och konsumentkunskap

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hanna Åkesson; Luz Mancia; [2020]
  Nyckelord :Aritmetik; Förförståelse; Praktik; Receptlitteracitet; Strategier; Teori;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att ta reda på vilka faktorer som påverkar elevernas kunskapsinhämtning i receptläsning i hem- och konsumentkunskap. Definitionen av matlagning är inte självklart och det saknas en konsekvent definition om vad det inkluderar. LÄS MER

 4. 4. Kalkningens effekt och spridning - Uppföljning och utvärdering av kalkning och försurning i Ulricehamns kommun

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Maria Åkesson; [2020]
  Nyckelord :Försurning; kalkning; sjöar; pH; alkalinitet; skogsbruk; miljömål; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Acidification was one of the biggest environmental issues during the 20th centaury, especially in Sweden since acidic emissions from other regions ended up in the ground and water here. In this study, data from several lakes in Ulricehamn Municipality was analysed with consideration of acidification. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som påverkar effektiviteten av en anläggningslayout med avseende på säkerhet, arbetsmiljö och ekonomi : En fallstudie på Volvo CE i Braås

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :André Virdebrant; Joakim Åkesson; [2020]
  Nyckelord :Logistik; anläggningsplanering; materialhantering; lean; material- och produktionsstyrning;

  Sammanfattning : I dagens samhälle växer kraven på högre leveransprecision och defektfria produkter. För att uppnå det krävs det att företag arbetar kontinuerligt med sitt materialflöde samt anpassar sin materialhantering till sin produktion. LÄS MER