Sökning: "Ålandsprotokollet"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Ålandsprotokollet.

  1. 1. Den åländska hembygdsrättens omgestaltning - Från jordförvärvsskydd till regionalt medborgarskap

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Andreas Dahlén; [2007]
    Nyckelord :Åland; Hembygdsrätt; Regional citizenship; Ålandsprotokollet; Autonomy; Self-determination; Aaland; Jordförvärvsskydd; Constitutional law; Konstitutionell rätt; EU law; EU-rätt; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

    Sammanfattning : This article seeks to re-imagine the Alandish hembygdsrätt to a regional citizenship. Hembygdsrätt is a judicial tool that regulates acquisition of property and voting rights. Its a central part of the autonomy as it constitutes a social-border between Finns and Alanders. LÄS MER