Sökning: "Åldersstruktur"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet Åldersstruktur.

 1. 1. Planning future forests for energy, environment and wildlife : Evaluation of forest management scenarios using a forest landscape model in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Sigvard Bast; [2022]
  Nyckelord :Forest landscape model; Biomass succession simulation; Carbon stock change; Habitat indicators; Scenario analysis; Integrated sustainability assessment;

  Sammanfattning : Comparing the future state of natural capital and ecosystem services with quantitative scenarios  is essential in the decision-making process for a sustainable management of forest landscapes. In Sweden, an intensified forest management will likely be necessary to meet future demands of woody biomass as a source of bioenergy and building materials. LÄS MER

 2. 2. Vilka demografiska faktorer påverkar skattekraften i en kommun? : En undersökning om hur åldersstruktur påverkar tillväxten i kommuner

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Anna Åhlberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Inventering av skyddsvärda ekar (Quercus robur) : En undersökning av omsättningen av skyddsvärda ekar i Kalmar kommun.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Hanna Tapper; [2020]
  Nyckelord :Skyddsvärda ekar; skyddsvärda träd; Skogsek; Quercus robur; jätteträd; inventering; ädellövträd; ädellövskog; skuggning; Quercus spp. fragmentering.;

  Sammanfattning : Skyddsvärda träd, speciellt ekar (Quercus spp.), är betydelsefulla både ur ett kulturellt och biologiskt perspektiv. Flera rödlistade arter som finns i Sverige är kopplade till gamla, grova ekar och tyvärr är detta ett habitat som har minskat i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Är Sveriges politiska utveckling ett resultat av vår åldrande befolkning? - En studie av åldersstruktur och politisk förändring

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Philippa Udén; [2019]
  Nyckelord :Demographic transition; political development; values; electoral geography; European age structure; Social Sciences;

  Sammanfattning : This essay aims to examine the relationship between ageing populations and political development. Former studies have shown a strong correlation between the change of individual values and life progression but have yet to determine whether or not this can be applied on a structural scale. LÄS MER

 5. 5. Japans demografiska utmaning : Den åldrande befolkningens påverkan på den ekonomiska tillväxten.

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Emil Ezatinia; [2017]
  Nyckelord :Japan; aging; demographics; economic growth; human capital; age structure; labour; solow; Japan; åldrande; demografi; tillväxt; humankapital; åldersstruktur; arbetskraft; sysselsättningsgrad; solow;

  Sammanfattning : Japan står inför en stor utmaning; en snabbt växande åldrande befolkning i kombination med en minskad arbetsför befolkning. Denna uppsats syftar till att försöka förklara vilka effekter landets åldrande befolkning får för landets ekonomiska tillväxt, samt vilka faktorer som kan dämpa dessa effekter. LÄS MER