Sökning: "Åmål"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet Åmål.

 1. 1. Förbättring av material- och informationsflöde hos SEM AB : Ett förbättringsarbete med tankar från Lean

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Jacob Lilljeqvist; [2017]
  Nyckelord :Lean; Value Stream Mapping; Layout; Production; Lean; värdeflödesanalys; layout; produktion;

  Sammanfattning : Följande rapport behandlar ett examensarbete som utförts på uppdrag av SEM AB i Åmål. Examensarbetet är den avslutande kursen inom högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap på Karlstads universitet och har utförts under våren 2017. LÄS MER

 2. 2. Rumslig identitetskris? : En studie om den mentala bilden och orienterbarhet på en gymnasieskola

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Sofie Clefberg; [2017]
  Nyckelord :Orientability; mental image; spatial design; spatial identity; information design; upper secondary school; Orienterbarhet; mental bild; rumslig gestaltning; rumslig identitet; informationsdesign; gymnasieskola;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet handlar om hur rumslig identitet kan stärka orienterbarheten i en byggnad med hjälp av en tydlig mental bild. Arbetet är skrivet inom ämnet informationsdesign med inriktning mot rumslig gestaltning. LÄS MER

 3. 3. Arkivet efter Åmåls biblioteksstyrelse - en mediearkeologisk studie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för bokhistoria

  Författare :Åsa Lätt Fjellman; [2017]
  Nyckelord :bokhistoria; book history; mediearkeologi; arkiv; bibliotek; materialitet; kommunikativa kretslopp; tidslager; Åmål; allmänna arkivschemat; arkivförteckning; arkivalier; History and Archaeology; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Arkiv används ofta som en källa inom olika forskningsprojekt. I den här uppsatsen är det istället arkivet i sig som är studieobjekt. Utifrån mediearkeologisk teori undersöks Biblioteksstyrelsens arkiv i Åmål. Uppsatsens teoretiska utgångspunkter är att arkiv befinner sig i en samhällelig kontext och återspeglar det minne det lagrar. LÄS MER

 4. 4. The Prevalence of Potentially Inappropriate Drug Prescription among Elderly Patients Registered in Balder Clinic in Åmål, Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Farmakologi

  Författare :Joyce Akpan; [2017]
  Nyckelord :Inappropriate drug prescription; elderly; quality indicators;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Deployment of parcel lockers in rural areas to reduce the last mile of e-commerce

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Sofia Hellmers; Ronja Planander; [2017]
  Nyckelord :last mile; sista milen; paketautomater;

  Sammanfattning : På grund av den kraftiga ökningen av handel på nätet, kallad e-handel, krävs det nya och effektiva sätt för mottagaren att hantera uthämtningen av postpaket. Detta gäller speciellt på landsbygden i Sverige där uthämtningsställen läggs ned trots ökningen av e-handel och många mottagare har längre än fem minuter att köra med bil till närmaste uthämtningsställe. LÄS MER