Sökning: "Ånghalt"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet Ånghalt.

 1. 1. Fuktkontroll av en ventilerad platta på mark : Modellering i COMSOL Multiphysics 5.5

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Simon Liljestrand; Viktor Lundell; [2020]
  Nyckelord :COMSOL; COMSOL multiphysics; Crawlspace; Suspended foundation; Crawler space; Crawling space; Mould; Mould growth; Moisture; Moisture balance; Ventilated slab on ground; VPM; Building technology; Lundell; Liljestrand; Ljubos; Ljusbo hyreshus; Ljusbo hyreshus AB; Air gap; Moisture content; Relative moisture content; critical relative moisture content; foundation; COMSOL; COMSOL multiphysics; Krypgrund; Torpargrund; Mögel; Fuktbalans; Fuktteori; Mögeltillväxt; Ventilerad platta på mark; VPM; Byggnadsingenjör; Byggnadsteknik; Liljestrand; Lundell; Ljusbo hyreshus; Ljusbo; Ljusbo hyreshus AB; Luftspalt; Fukthalt; Relativ ånghalt; Ånghalt; Kritisk relativ ånghalt; grundläggning;

  Sammanfattning : Krypgrunder i någon form har använts som grundkonstruktion i Sverige under långtid. Förr var det torpargrunder som med tiden blev isolerade krypgrunder och plintgrunder. Gemensamt för krypgrundskonstruktioner som är ventilerade med utomhusluft är att under sommarhalvåret blir det förhöjda relativa ånghalter. LÄS MER

 2. 2. Parallelltak med mekanisk ventilation : En jämförelse mellan mekanisk och naturlig ventilation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Mathilda Nöjd; Emma Petersson; [2020]
  Nyckelord :Naturlig ventilation; Mekanisk ventilation; Parallelltak; Mögelpåväxt;

  Sammanfattning : To build and conserve the moisture proof roof constructions is a central problem in the building industry. Outdoor ventilated roof constructions is considered to be a riskful construction that can be burdened with moist damages. It is problematic to build parallel roof with low energy consumption that are resistant to moist. LÄS MER

 3. 3. Klimatanalys av två kulturhus : Med hjälp av relativ fuktighet och temperatur analysera och beräkna mögeltillväxt.

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET)

  Författare :Rebecca Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Kulturhus; Pataholm; Hullgrensgården; Harbergska gården; Relativ Fuktighet; Temperatur; Mögel; Mögelsvamp; Rötsvamp; Aktinomyceter; Mättnadsånghalt; Ånghalt; Fukttillskott; Mögeldosmodell; Relativ dos; Conservator.;

  Sammanfattning : Hullgrensgården och den Harbergska gården är två kulturhus på Smålands östkust, de båda kulturhusen är ouppvärmda vilket har medfört en oro för mögeltillväxt. Sedan 2011 har loggningar av luftens relativa fuktighet och temperatur gjorts på samtliga våningar i de båda kulturhusen. LÄS MER

 4. 4. HotHumiBox, ett provelement mellan två kammare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Dragan Lekic; [2018]
  Nyckelord :HotHumiBox; Moisture; Heat; Vapor Density; Saturation Vapor Density; Relative Humidity; Temperature; U-value; Heat Conduction; Thermal Resistance; Heat Transfer; Heat Flow; Diffusion; Convection; Water Vapor Diffusion Resistance; HotHumiBox; Fukt; Värme; Ånghalt; Mättnadsånghalt; Relativ Fuktighet; Temperatur; U-värde; Värmekonduktivitet; Värmemotstånd; Värmeledning; Värmeflöde; Diffusion; Konvektion; Ånggenomggångsmotstånd;

  Sammanfattning : HotHumiBox är en försöksutrustning som finns på Linnéuniversitetet och som ska ge bättre kunskap och förståelse om hur fukt och temperatur varierar i en provkropp monterad mellan två kammare där klimatet kan styras var för sig. Syftet med examensarbetet är att undersöka om HotHumiBoxen fungerar väl och huruvida den kan börja användas i undervisningen i olika kurser inom institutionen för byggteknik på Linnéuniversitetet, bl. LÄS MER

 5. 5. Hur skall en ishallsvägg byggas? : Fuktrisker och mögelanalys

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Shather Yousif; Amir Douglah; [2017]
  Nyckelord :WUFI Pro 5.1; WUFI Bio; mold growth; MU; Sd-value; vapor resistance factor; RF; vapor content; potential difference; WUFI Pro 5.1; WUFI Bio; mögelpåväxt; MU; Sd-värde; ångmotståndsfaktor; RF; ånghalt; potentialskillanden.;

  Sammanfattning : In Sweden there are many ice halls and ice halls climate differ from the usual buildings' climate, because temperatures are lower indoors than outdoors during the summer months. This results in a higher vapor content outdoors compared with indoors during the course of the year. LÄS MER