Sökning: "Årsredovisning"

Visar resultat 1 - 5 av 514 uppsatser innehållade ordet Årsredovisning.

 1. 1. Några begränsningar av revisorns skadeståndsansvar enligt ABL - Normskyddsläran, befogad tillit och adekvat kausalitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Mohamad Chehade; [2022]
  Nyckelord :Normskyddsläran; Befogad tillit; Adekvat kausalitet; Skadeståndsansvar; Aktiebolagslagen 29 kap; Prosolvia; BDO; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis intends to discuss and analyze in what way the auditor's liability for damages is limited by the requirement of the principle of norm protection, justified trust and adequate causality. Because the principles are not stipulated in law, they have instead been defined and explained in court. LÄS MER

 2. 2. Vad anges om framtida ekonomiska förpliktelser? : En studie av bostadrättsföreningars årsredovisningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Andreas Åström; Boris Pejic; [2022]
  Nyckelord :Bostadsrättsföreningar; årsredovisning; framtida ekonomiska åtaganden; lånestruktur; tomträttsavgäld; framtida underhåll; månadsavgift;

  Sammanfattning : Introduction: Prices on tenant owned apartments have been risingdramatically for the past 20 years. The price development of tenant ownedapartments during the period can be compared and matched with thedevelopment of the stock exchange during the same period. LÄS MER

 3. 3. Förädlingsvärdeanalys: ett hjälpmedel för bostadsrättsföreningars finansiella rapportering? : En fallstudie om bostadsrättshavares förståelse av årsredovisningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Henrik Gaudin Robert; Johanna Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :Condominium compounds; annual report; financial literacy; value-added statement; condominium-owner; Bostadsrättsförening; årsredovisning; finansiell förmåga; förädlingsvärdeanalys; bostadsrättshavare;

  Sammanfattning : Många bostadsrättsköpare och bostadsrättshavare har enligt tidigare studier svårt att tolka och förstå bostadsrättsföreningars årsredovisning. Utöver detta så visar studier att många människor har en bristande finansiell förmåga, vilken dock sägs kunna förbättras genom utökad information. LÄS MER

 4. 4. Att fördela resultat i ett handelsbolag – En utredning huruvida friheten i den civilrättsliga regleringen ger frihet för vinstfördelning även i skatterätt.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Andrea Toresson; [2022]
  Nyckelord :Handelsbolag; resultatfördelning; obehörig resultatfördelning; vinstfördelning handelsbolag; civilrättsliga reglering; skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Trading partnerships and limited partnerships are legal entities but not a taxable subject for income taxation. The main rule is that the profit of such a company is taxed on those who are partners in the company at the end of the financial year. LÄS MER

 5. 5. Bör bostadsrättsföreningar inkludera en kassaflödesanalys i sin årsredovisning?En kvalitativ studie om kassaflödesanalysens påverkan på medlemmar och potentiella medlemma

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Simon Arnelund; Robin Falk; Viktor Pettersson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER