Sökning: "Årstafrun"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Årstafrun.

 1. 1. Från sällskaplig hustru till ensam gumma : En fallstudie av Märta Helena Reenstiernas sociala nätverk och dess förändringar 1793-1830

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Anna Forsén; [2017]
  Nyckelord :Årstafrun; Social Networks;

  Sammanfattning : Märta Helena Reenstierna was a Swedish noblewoman who lived at a countryside estate called Årsta, just outside the city borders of Stockholm in the late 18th and early 19th century, a time when the nobility lost much of its privileges and the uprising bourgeois class gained new influence. Märta Helena is famous for the diary she kept almost every day from 1793 until 1839, two years before her death and its wide array of topics. LÄS MER

 2. 2. "Vad jag ägt och förlorat! Allt." : En jämförande studie i en adelskvinnas liv som hustru och änka

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Etnologi

  Författare :Evelina Jansdotter; [2015]
  Nyckelord :Årstafrun; aelskvinna; adel; änkemakt; genus; makthierarkier;

  Sammanfattning : I den här kulturhistoriskt inriktade uppsatsen studeras och jämförs Årstafrun Märta Helena Reenstiernas maktposition som hustru och änka. Hon var en adelskvinna som bodde på Årsta Gård från slutet av 1700-talet fram till sin död år 1841. LÄS MER

 3. 3. Årstafruns dagbok1793-1839 : Nöjen, sevärdheter och resor

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :johanna wikstrand; [2010]
  Nyckelord :Årstafrun; dagbok; nöjen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER