Sökning: "Åsa Afzelius"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Åsa Afzelius.

  1. 1. Ett sista hopp : Obotligt sjuka patienters uppfattningar om dödshjälp

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

    Författare :Åsa Afzelius; Christina Lundahl; [2017]
    Nyckelord :Assisted suicide; cancer; euthanasia; palliative; patients; opinion; Assisterat självmord; cancer; eutanasi; palliativ; patienter; uppfattning;

    Sammanfattning : Den moderna sjukvårdens avancerade resurser räddar många liv, men kan också leda till ett utdraget och plågsamt döende. I ett fåtal länder i världen är eutanasi och läkarassisterat självmord ett val för den som drabbats av en obotlig sjukdom som leder till döden. LÄS MER