Sökning: "Åsa Berggren"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Åsa Berggren.

 1. 1. Hur vi tolkar ritual - om tolkningen av arkeologiskt material som ritualiserat

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Tim-Kristoffer Gunnarsson; [2020-11-11]
  Nyckelord :rituality; Neolithic; Catherine Bell; Västra Götaland; Halland; Skåne; bog finds; archaeology; human remains; Per Karsten; Åsa Berggren;

  Sammanfattning : This essay aims to analyse how different archaeologists interpret archaeological remains as ritualistic. It compares different definitions of rituality in archaeology as well as Catherine Bells definition of ritualisation and applies those definitions to select archaeological material, namely Neolithic bog finds, from the Swedish counties of Västra Götaland, Halland and Skåne. LÄS MER

 2. 2. Predatorinducerad fekunditet hos Daphnia pulex vid simulerade årstidsbundna temperaturvariationer

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Åsa Berggren; [2015]
  Nyckelord :limnologi; Daphnia pulex; predatorinducerad fekunditet; temperaturvariation;

  Sammanfattning : Female growth, number of eggs and egg growth of Daphnia pulex were studied at four temperatures, 12, 16, 18 and 20°C. I hypothesized that female growth and number of eggs would be lower and the size of the eggs larger in the presence of a predator (kairomones) than in its absence. This effect was expected to be more evidentat lower temperatures. LÄS MER

 3. 3. Psykisk ohälsa i somatisk slutenvård. Att vårda patienter med psykisk ohälsa på medicin- och kirurgavdelning

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Linda Berggren; Åsa Hjalmar Andersson; [2014]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; upplevelser; erfarenheter; vårda; psykisk ohälsa; vårdmiljö; sekretess; arbetsmiljö; samordning; reflektion; somatisk slutenvård;

  Sammanfattning : Syfte. Syftet med studien är att belysa viktiga aspekter i mötet mellan sjuksköterskan och patienter med psykisk ohälsa inom den somatiska slutenvården.Bakgrund. Patienter som lider av psykisk ohälsa vårdas frekvent i den somatiska slutenvården. LÄS MER

 4. 4. Några pedagogers uppfattningar om barn med autism och inkludering i förskolan

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Åsa Berggren; [2008]
  Nyckelord :autism; barn; förskola; inkludering;

  Sammanfattning : Syftet var att lyfta fram pedagogernas upplevelser, syn och arbetssätt gällande inkludering av barn med autism på förskolan. Syftet var vidare att ge en inblick i specialpedagogens syn på inkluderingsbegreppet när det gäller barn med autism. LÄS MER

 5. 5. Communication structure and information distribution in an Indian NGO-network A case study of the YRSHR-network

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Anna Berggren; Åsa Elfving; [2004]
  Nyckelord :library and information science; biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this masters thesis is to examine how communication structures within an inter-organisational network affect the network activities. Questions posed are: who communicates with whom; how does the communication structure affect information distribution; does the structure support the intended function of the network; are the participants satisfied with the information received; and how does the network structure affect the network sustainability. LÄS MER