Sökning: "Åsa Björklund Johansson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Åsa Björklund Johansson.

  1. 1. Psykisk hälsa och LCHF : Kvantitativ enkätundersökning av psykiskt välbefinnande och psykiskt hälsotillstånd i en grupp som äter LCHF.

    Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

    Författare :Linda Andersson; Åsa Björklund Johansson; [2017]
    Nyckelord :Mental health; Mental well-being; GHQ-12; Ketogenic Diet; LCHF; The Public Health Agency of Sweden; Psykisk hälsa; Psykiskt välbefinnande; Psykiskt hälsotillstånd; GHQ-12; Ketogen diet; LCHF; Folkhälsoenkäten;

    Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka psykisk hälsa och välbefinnande i en grupp som äter LCHF (Low Carb High Fat). I studien deltog 246 personer, rekryterade från intressegrupper om LCHF på Facebook. Deltagarna delades in i två grupper efter hur strikt och hur länge de ätit LCHF. Studien genomfördes som en enkätundersökning. LÄS MER