Sökning: "Åsa Brännholm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Åsa Brännholm.

  1. 1. Livet efter en hjärtinfarkt : En litteraturstudie

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

    Författare :Åsa Brännholm; Anna Bergkvist; [2015]
    Nyckelord :Myocardial infarction; afterlife; experiences; limitations; support; Hjärtinfarkt; livet efter; upplevelser; begränsningar; stöd;

    Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är den vanligaste dödsorsaken kranskärlssjukdom, vilket kan innebära hjärtinfarkt. Riskfaktorer för hjärtinfarkt är låg fysisk aktivitet, höga blodfetter, rökning, låg inkomst och låg utbildning. En hjärtinfarkt uppstår vanligtvis på grund av att ett åderförfettningsplack har brustit och bildat en blodpropp. LÄS MER