Sökning: "Åsa Fond"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Åsa Fond.

 1. 1. Leder Aktiv Avkastning till Aktiv Risk? : Påverkas svenska aktiefonders risktagande av historisk avkastning

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Åsa Hultlöv; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den svenska fondmarkanden har haft en enorm utveckling de senaste tio åren med en kraftigt ökad fondförmögenhet och en börs med både signifikanta upp- och nedgångar. Den höga volatiliteten på marknaden föranleder att både fonderna och deras förvaltare bör analyseras noga, bland annat för att analysera hur fonderna hanterar aktiv avkastning. LÄS MER

 2. 2. Globalisering och dess konsekvenser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Åsa Vindal; [2005]
  Nyckelord :Rättshistoria; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Mitt syfte med uppsatsen är att beskriva globaliseringens inverkan och samverkan på ett antal olika områden, nämligen&semic historiskt, nationalstatens, internationellt, individens och juridikens. För att kunna beskriva utvecklingen ställer jag i de fyra sista delområdena upp en fråga per område som jag sedan besvarar sist i varje kapitel. LÄS MER