Sökning: "Åsa Frank"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Åsa Frank.

  1. 1. En trygg bas i förskolan : En essä om två olika inskolningsmodeller ur ett anknytningsperspektiv

    M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Cahide Celepli; Åsa Frank; [2013]
    Nyckelord :day nursery; preschool; introduction; attachment; communication; approach; daghem; förskola; inskolning; anknytning; kommunikation; förhållningssätt;

    Sammanfattning : In our essay we examine the different introduction models that are practiced in preschool. The central question is if the different models have any importance (or consequences) for the children’s connection in preschool. LÄS MER