Sökning: "Åsa Henriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Åsa Henriksson.

 1. 1. Samarbete ger kunskap för livet : En jämförande studie mellan Kooperativt lärande och traditionell undervisning i läsförståelse samt ordförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Åsa Henriksson; Malin Rajalin; [2019]
  Nyckelord :kooperativt lärande; traditionell undervisning; läsförståelse och ordförståelse;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att jämföra kooperativt lärande och traditionell undervisning i arbetet men ordförståelse och läsförståelse i de lägre årskurserna. Med traditionell undervisning syftar studien på en undervisning där läraren dominerar taltiden och eleverna mestadels arbetar enskilt. LÄS MER

 2. 2. Distriktssköterskors upplevelser av omorganisation i primärvård

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Åsa Henriksson; [2019]
  Nyckelord :Omorganisation; primärvård; distriktssköterskor; kvalitativ innehållsanalys.;

  Sammanfattning : AbstraktSyfte. Att beskriva distriktssköterskors upplevelser av omorganisation i primärvård.Bakgrund. Omorganisationer inom hälso-och sjukvården är vanligt förekommande. LÄS MER

 3. 3. Distriktssköterskors erfarenheter av vad som underlättar och hindrar evidensbaserad vård av ben- och fotsår : En kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Åsa Harrysson; Camilla Henriksson; [2018]
  Nyckelord :District nurses; qualitative method; leg and foot ulcers; guidelines; primary care; PARIHS model; facilitating and preventative factors; Distriktssköterskor; kvalitativ metod; ben- och fotsår; sårvårdsrutin; primärvård; PARIHS modellen; underlättande och hindrande faktorer.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av vad som underlättade och hindrade evidensbaserad vård av ben- och fotsår inom primärvården. Metod: En kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade intervjuer genomfördes med åtta distriktssköterskor. LÄS MER

 4. 4. Den vårdande relationens betydelse för patienter med långvarig smärta : Patienters perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Johanna Henriksson; Khojesta Liza Shahab; [2018]
  Nyckelord :långvarig smärta; den vårdande relationen; bemötande; patienters perspektiv; delaktighet; förtroende;

  Sammanfattning : Långvarig smärta är en vanlig förekommande orsak till att människor söker sjukvård. Det innebär ett omfattande lidande som påverkar välbefinnandet och livssituationen. För människor med långvarig smärta är inte bara en god smärtbehandling centralt utan en god vårdrelation har stor betydelse. LÄS MER

 5. 5. Högskolan - det självklara valet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Helena Elfman; Åsa Henriksson; [2017]
  Nyckelord :identitet; meningsskapande; högskola; valprocess; gymnasieelever;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att studera elever som läser ett högskoleförberedande program på gymnasiet i årskurs tre och deras val att påbörja ett  högskoleprogram med yrkesexamen direkt efter studenten. Frågeställningarna vi lyfter är vilken betydelse högskoleutbildning har för ungdomarna i deras karriärvalsprocess, vilka strategier de tar sig an för en högskoleutbildning samt vilka identitetskonstruktioner ungdomarna gör i valet till högskola. LÄS MER