Sökning: "Åsa Heurling"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Åsa Heurling.

 1. 1. Vad vill kvinnor ha? : En undersökning av en lokaltidnings bilaga i form av ett livsstilsmagasin.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap

  Författare :Åsa Heurling; Lesse Lovisa; [2011]
  Nyckelord :Grafisk design; Tidskriftsdesign; Livsstilsmagasin för kvinnor; Livsstilsmagasin; Bilaga; Lokaltidning; Folkbladet; Trend;

  Sammanfattning : Folkbladet är en dagstidning i Norrköping med en stark lokal prägel vars prenumeranter till största delen är sportintresserade män. För att försöka bredda sin läsekrets har man sedan 2009 gett ut en tidning kallad Trend, som vänder sig till kvinnor i åldern 20 - 50 år. LÄS MER

 2. 2. What do women want? - a study of a local newspaper supplement in the form of a lifestyle magazine

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

  Författare :Åsa Heurling; Lovisa Lesse; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Folkbladet is a daily newspaper in Norrköping with a strong local touch whose subscribers are mostly men interested in sports. In an attempt to broaden its readership, since 2009 Folkbladet publishes a magazine called Trend which targets women aged 20-50 years. LÄS MER