Sökning: "Åsa Källander"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Åsa Källander.

 1. 1. Barns delaktighet i sin egen välfärd : En jämförande kvalitativ studie av synen på barns delaktighet inom socialtjänsten och BUP

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Åsa Källander; [2019]
  Nyckelord :Barns delaktighet; barns välfärd; rättighetssubjekt; omsorgsobjekt; familjebehandling; familjeterapi; aktör; rättighetsdiskursen; omsorgsdiskursen; Socialtjänsten; BUP; medborgarskap;

  Sammanfattning : Having ratified the UNCRC (United Nations Convention on the Rights of the Child), the Swedish government and its authorities are responsible towards their young citizens to guarantee them care, protection and to be put first. In addition, children have a right to participation in processes and decisions which affect them. LÄS MER

 2. 2. Prissänkning i ekologisk kontext

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Åsa Wiklund; Sara Hag; [2016]
  Nyckelord :Price value; Price quality; Buying intention; Price framing; Consumer decision making; Organic food;

  Sammanfattning : There is a general belief that organic food is more healthy and better tasting than non-organic food, even though there is no sufficient evidence to support it. These beliefs have been used to promote organic food to the consumers and has increased the demand despite its higher prices compared to non-organic food. LÄS MER