Sökning: "Åsa Lindahl"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Åsa Lindahl.

 1. 1. Tillgängliga lärmiljöer : en fallstudie av elevers skollivsvärld i en skola som arbetat med Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Åsa Hult; Anna Åseby Lindahl; [2017]
  Nyckelord :inkludering; tillgänglighet; elevens perspektiv; lärmiljöer; gemenskap; värderingsverktyg;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Förberedelser för övergång till RH2000 i Leksand

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Åsa Lindahl; [2012]
  Nyckelord :RH2000;

  Sammanfattning : Leksands kommun behöver inventera sina höjdfixar eftersom ingen vet vilka som finns kvar i orubbat skick. I samband med inventeringen planerar kommunen att koordinatbestämma höjdfixarna med hjälp av GNSS. LÄS MER

 3. 3. Äldre invandrare och den offentliga äldreomsorgen - bistånd, behov och särskildhet

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Elisa Hallgren; Åsa Magnusson; Kristina Lindahl; [2009-08-28]
  Nyckelord :elderly; officials; public care of the elder; social welfare officials; biståndshandläggare;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate whether an increasing amount of elderly immigrants will set new demands upon the public eldercare. The focus is on the officials whithin the public care of elderly in Västra Götaland district, and their experiences. LÄS MER

 4. 4. Belastningsproblem hos kassörskor - en enkätstudie om skillnader mellan två typer av utcheckningskassor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysioterapi

  Författare :Åsa Karlsson; Malin Lindahl; [2009]
  Nyckelord :kassasystem; Ergonomi; muskeloskeletala problem; kassörskor; övre extremitet; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. En studie om lagerarbetare och säljares arbetsmotivation och engagemang

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Annika Lindahl; Åsa Süllmann; [2007]
  Nyckelord :inre motivation; yttre motivation; engagemang; Psychology; Psykologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att ta reda på vilka variabler som relaterar till och som kan predicera inre/yttre motivation och engagemang hos lagerarbetare och säljare på samma företag. Ytterligare ett syfte var att ta reda på om det fanns någon skillnad mellan de båda grupperna gällande motivation och engagemang. LÄS MER