Sökning: "Åsa Linderborg mig äger ingen"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Åsa Linderborg mig äger ingen.

 1. 1. Sveriges arbetarklass i utveckling : en studie av klass i Mig äger ingen och Yarden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :Jonas Pramle; [2013]
  Nyckelord :Mig äger ingen; marxistisk litteraturteori; Kristian; Lundberg; klasstillhörighet; klass; etnicitet; biografier; arbetarklass; arbetarlitteratur; Linderborg; Yarden; svenskt 1900-tal; Åsa; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats syftar till att studera hur representanter för arbetarklassen framställs i romanerna Mig äger ingen (2006) och Yarden (2009). Vidare undersöks det huruvida man genom dessa verk kan följa arbetarklassens utveckling i Sverige under den senare delen av 1900-talet. LÄS MER

 2. 2. Berättelsen i landskapsarkitektens arbetsprocess

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ella-Klara Östling; [2011]
  Nyckelord :arbetsprocess; gestaltningsprocess; bostadsgård; storytelling; narrative; berättelse;

  Sammanfattning : Arkitekter har länge använt sig av och inspirerats av berättelser för att skapa platser (Alon- Mozes, 2006). Syftet med detta examensarbete var att förstå hur detta kan gå till, vad berättelserna kan innehålla och varför de används. LÄS MER

 3. 3. Arbetarlitteratur då och nu ? en jämförelse mellan Kvinnor och äppelträd, Mig äger ingen och Svinalängorna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Pernilla Tonning; [2008]
  Nyckelord :Nordiska språk språk och litteratur ; Scandinavian languages and literature; Kvinnor och äppelträd; arbetarförfattare; arbetarlitteratur; arbetarklass; Alakoski; marxistisk litteraturteori; Susanna; Linderborg; Martinson; Åsa; Moa; Mig äger ingen; Svinalängorna; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denna uppsats tar en titt på svensk arbetarlitteratur och hur den sett ut från 1800-talets slut till idag. Den försöker också gå igenom de olika sätt på vilka begreppen "arbetarförfattare" och "arbetarlitteratur" definierats under denna period. LÄS MER