Sökning: "Åsa Lindgren"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Åsa Lindgren.

 1. 1. ERFARENHETER FRÅN ARBETSTERAPEUTISK BEHANDLING FÖR PERSONER MED UTMATTNINGSSYNDROM – KVALITATIV INTERVJUSTUDIE

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Åsa Backe; Niclas Lindgren; [2020-07-24]
  Nyckelord :Kvalitativ innehållsanalys; intervjustudie; stressrelaterad ohälsa; utmattning;

  Sammanfattning : Bakgrund Utmattningssyndrom till följd av psykisk ohälsa är ett stort växande problem i dagens samhälle, vilket bidrar till sjukskrivningar och stressrelaterad ohälsa. Denna patientgrupp förblir ofta i lång rehabilitering. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans upplevelse av personcentrerad vård i omvårdnadsarbetet på äldreboende : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Åsa Trolle-Lindgren; Stina Lundholm; [2019]
  Nyckelord :nurses; nursing homes; older people; patient-centered care; prerequisites; förutsättningar; personcentrerad vård; sjuksköterskor; äldreboende; äldre personer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Begreppet personcentrerad vård ska kännetecknas av att vårdtagare och anhöriga blir sedda och förstådda som unika personer, med individuella behov, resurser, värderingar och förväntningar. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av vad som kan påverka tillämpningen av personcentrerad vård på äldreboenden. LÄS MER

 3. 3. Energikartläggning för Norconsults 18 kontor i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Åsa Lindgren; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In Sweden, June 1, 2014, law 2014: 266 on energy mapping in large companies came into force. An energy mapping is a map of the company's energy use. It describes what type of energy carrier is used, electricity, district heating, fuel, and how big the consumption is. LÄS MER

 4. 4. "Oh, I had that!" : Kvinnors upplevelser av att drabbas av postpartumdepression

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Åsa Lindgren; Pernilla Strömberg Ehn; [2017]
  Nyckelord :Postpartum; Depression; Women; Experience; Nursing; Postpartum; Depression; Kvinnor; Upplevelse; Omvårdnad;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Postpartumdepression (PPD) är en depression som uppkommer omkring fyra veckor efter förlossningen och drabbar cirka 10 - 15 % av kvinnorna. Det finns många olika faktorer som bidrar till att PPD utvecklas som t.ex. LÄS MER

 5. 5. Att skapa sensation med en ny generation : En kartläggning hur mediebolag kan anpassa sin marknadskommunikation gentemot generation Z

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Marcus Andersson; Hanna Lindgren; Oscar Wenning; [2017]
  Nyckelord :Generation Z; mediebolag; marknadskommunikation; sociala medier;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Att skapa sensation med en ny generation Författare: Marcus Andersson, Hanna Lindgren, Oscar Wenning Handledare: Universitetsadjunkt Åsa Lindström Examinator: Professor Bertil Hultén Fakultet: Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet Kurs: Examensarbete 30hp, Civilekonomprogrammet inriktning marknadsföring, Linnéuniversitetet Kalmar VT17   Forskningsfråga: Hur behöver mediebolag anpassa sin marknadskommunikation för att nå ut till generation Z? Syfte: Med utgångspunkt i generation Z:s mediekonsumtion idag ämnar studien att ligga till grund för mediebolagens utvecklande av deras marknadskommunikation för att nå ut till och attrahera generation Z. Därmed syftar studien till att kartlägga i vilka kanaler generation Z rör sig i och under vilka tider på dygnet som de är mest aktiva. LÄS MER