Sökning: "Åsa Lindskog"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Åsa Lindskog.

 1. 1. Varför vänta, när matematiksvårigheter kan förebyggas i förskoleklass?

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Åsa Lindskog; [2020]
  Nyckelord :intervention; intensive tuition; math difficulties; mathematics; number sense; preschool class;

  Sammanfattning : To have a basic number sense is important for mathematical understanding. Interventions in preschool class has shown significant positive effects on student’s mathematical development throughout elementary school. LÄS MER

 2. 2. Organisationen kring barn med Cerebral Pares i ett föränderligt Värmland : Föreningen RBU Värmlands del i handikapprörelsen 1952-1962

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Åsa Lindskog; [2020]
  Nyckelord :funktionshinder; förening; handikapprörelsen; handikapphistoria; Cerebral Pares; barn; föräldrar; makt; Foucault.;

  Sammanfattning : This essay examines the disability movement in Värmland from 1956 to 1962, through a case study of the association RBU Värmland. Focusing on the starting point of the association, it explores whether their initial purpose and ambitions were fulfilled. LÄS MER

 3. 3. “Du kan inte tro hvad jag längtar efter mitt kära hem och mina kära” : En inblick i fem kvinnliga patienters sjukdomsberättelser under tidigt 1900-tal, utifrån patient- och läkarperspektiv.

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Åsa Lindskog; [2019]
  Nyckelord :sinnessjukvård; vård; kvinnor; mentalsjukhus; sjukhus; sinnessjuk; sinnessjukhus; kvinnliga patienter;

  Sammanfattning : Under den andra halvan av 1800-talet genomgick den svenska sinnessjukvården stora förändringar. Nya sjukhus byggdes, den ekonomiska situationen förbättrades och sinnessjukvården i stort genomgick en professionalisering. LÄS MER

 4. 4. Weakened Women Make the Hero : A Feminist Reading of the protagonist in Slumdog Millionaire

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Åsa Lindskog; [2018]
  Nyckelord :Vikas Swarup; Slumdog Millionaire; Feminist Criticism; Literature;

  Sammanfattning : This essay explores and problematizes the relationship between the protagonist Ram and the female characters of Vikas Swarup’s novel Slumdog Millionaire. In order to analyse Ram in relation to women, feminist theory is used together with discussions of patriarchy, India and Bollywood. LÄS MER

 5. 5. En hjälpande hand - Elevers uppfattningar om en strategimodell vid textuppgifter i matematik

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anna Egard Bengtsson; Åsa Lindskog; [2015]
  Nyckelord :Lässtrategier; matematik; mathematic literacy; problemlösningsstrategier; textuppgifter;

  Sammanfattning : SammanfattningUppsats/Examensarbete: 15 hpProgram och/eller kurs: Speciallärarprogrammet, SLPHAH12Nivå: Avancerad nivåTermin/år: Vt/2015Titel: En hjälpande hand – Elevers uppfattningar om en strategimodell vid textuppgifter i matematikFörfattare: Anna Egard Bengtsson och Åsa LindskogHandledare: Birgitta LansheimExaminator: Therese Vincenti MalmgrenNyckelord: Lässtrategier, Matematik, Mathematic literacy, Problemlösningsstrategier, TextuppgifterProblemområdeUtgångspunkten i vår studie är de nedåtgående läs- och matematikresultaten i svensk skola. I Lgr11 finns problemlösning nämnd både som en förmåga att utveckla och som ett centralt innehåll i matematik, men dagens matematikundervisning utgår i alltför hög grad från enskilt räknande i läroboken. LÄS MER