Sökning: "Åsa Lindström"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Åsa Lindström.

 1. 1. Dokumentation av elevers talspråkliga färdigheter : Lärares uppfattningar om former av och ändamål med dokumentation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Rasmus Lindström; [2018]
  Nyckelord :documentation; documentation form; teachers’ perceptions; oral language skills; purpose with documentation; dokumentation; form av dokumentation; lärares uppfattningar; talspråkliga färdigheter; ändamål med dokumentation;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att utröna hur fem lärare i årskurs 1–3 resonerar om och uppfattar dokumentation av elevers talspråkliga färdigheter. Vilken form av dokumentation lärare beskriver sig använda i syfte att bedöma och följa upp elevers talspråkliga färdigheter och vilka ändamål med denna dokumentation lärare redogör för var de frågor studien syftade att besvara. LÄS MER

 2. 2. Ekologisk mjölk - En sinande kassako : Studenters konsumtionsbeteende av ekologisk mjölk och varumärkets betydelse

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :August Rosén; Theo Lundberg; [2018]
  Nyckelord :Ekologisk mjölk; konsumtionsbeteende; varumärke; hälsa; hållbarhet; framtidens konsumenter.;

  Sammanfattning : Title:Organic milk - A cash cow running dry – Student’s consumer behavior of organic milk and the importance of a brand    Authors:August Rosén & Theo Lundberg  Supervisor:Åsa Lindström Examiner:Christine Tidåsen Course:Business Administration III, Bachelor thesis 15 credits Date:2018-05-23   Purpose: The purpose of this research is to investigate student’s consumer behavior of organic milk. Furthermore, the research will study the importance of brands in milk consumption. LÄS MER

 3. 3. "Det är svårt att göra kurslitteratur sexigt" : En jämförelse mellan kunders och företags syn på värde genom digitalisering och innovation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Johansson Amelia; Svensson Nils; [2018]
  Nyckelord :Värdeskapande; digitalisering; innovation; kurslitteratur; streaming;

  Sammanfattning : Titel: “Det är svårt att göra kurslitteratur sexigt” En jämförelse mellan kunders och företags syn på värde genom digitalisering och innovation   Författare: Amelia Johansson och Nils Svensson Handledare: Åsa Lindström Examinator: Christine Tidåsen Kurs: Examensarbete 15hp, Linnéuniversitetet Kalmar, VT 2018.   Forskningsfråga: Hur ser värdeskapande inom kurslitteratur ut hos kunden jämfört med företagen och hur ser de olika parterna på digitalisering och framtida innovationer som en möjlighet att påverka kundvärdet? Bakgrund och problemområde: 2007 var det endast hälften av alla högskolestudenter som köpte den obligatoriska kurslitteraturen då resten inte ansåg att de hade råd. LÄS MER

 4. 4. Värdet av en influencer : Hur konsumenter påverkas av annonsering i sociala medier med, respektive utan, influencers vid köp av low involvement-produkter

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Hanna Eriksson; Zara Lood Lindqvist; Alexandra Uhrberg; [2017]
  Nyckelord :Advertisement in social media; influencer marketing; influencers; low involvement products; Annonsering i sociala medier; influencer marketing; influencers; low involvement-produkter;

  Sammanfattning : Författare: Hanna Eriksson, Zara Lood Lindqvist, Alexandra Uhrberg Handledare: Åsa Lindström Examinator: Bertil Hultén Kurs: Examensarbete 30 hp, Civilekonomprogrammet inriktning marknadsföring, Linnéuniversitetet Kalmar, VT 2017, 4FE63E Forskningsfråga: Hur påverkas konsumenter av influencer marketing i jämförelse med annonsering på sociala medier där influencers inte förekommer, vid köpbeslut för low involvement-produkter? Syfte: Denna studies syfte är att analysera och diskutera influencers inverkan på konsumenters köpbeslut för low involvement-produkter. Genom att ta hänsyn till kostnadsbilden för influencer marketing och övrig annonsering på sociala medier samt studera och analysera hur konsumenter uppfattar annonsering i sociala medier för low involvement-produkter med, respektive utan, influencers ämnar studiens författare att generera indikationer kring värdet av en influencer i den unika kontexten. LÄS MER

 5. 5. Social Media Content to Build B2B Relationships : An Exploratory Study of Customers to SMEs on the Californian Business Market for Financial Services

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Emma Lickhammer; [2017]
  Nyckelord :business-to-business; financial services; financial services marketing; SMEs; social media; social media marketing; content marketing; customer engagement.;

  Sammanfattning : Abstract  Title: Social Media Content to Build B2B Relationships – An Exploratory Study of Customers to SMEs on the Californian Business Market for Financial Services  Faculty: School of Business and Economics at Linnaeus University  Program: The Business Administration and Economics Programme  Course: 4FE63E – Degree Project in Marketing, The Business Administration and Economics Programme, 30 credits, spring 2017  Author: Emma Lickhammer  Mentor: Åsa Lindström  Examiner: Professor Bertil Hultén  Research question: How is social media content engaging for customers on the financial services business market while building relationships?  Purpose: This study aims to interpret how social media content is engaging for business-to-business customers on the SME, financial services market, in terms of relationship building. It also intends to assist Xennial BZ Solution with advice to a basis of decision-making while executing their relationship marketing strategy on social media. LÄS MER