Sökning: "Åsa Ljunggren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Åsa Ljunggren.

 1. 1. Social kompetens och lärande på förskolor i Iran och Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Åsa Ljunggren; Fereshteh T. Fard; [2008]
  Nyckelord :Förskolan; Iran; Lek; Lärande; Läroplan; Miljö; Social kompetens; Språk; Sverige;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en jämförande studie mellan förskolor i Iran och förskolor i Sverige. Syftet med studien är att genom kvalitativa forskningsintervjuer och observationer ta reda på vad som skiljer respektive förenar Irans och Sveriges verksamhet i förskolan. LÄS MER

 2. 2. Social redovisning i Gemenskapsföretag

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ekonomi

  Författare :Åsa Ljunggren; [2006]
  Nyckelord :redovisning; social redovisning; CSR; gemenskapsföretag;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är dels teoretisk i form av att reda ut begreppet social redovisning samt hur social redovisning och hållbarhetsredovisning förhåller sig till varandra, och dels empirisk då jag ämnar undersöka huruvida denna redovisningsform bättre kan visa en verksamhets effektivitet bättre än traditionell redovisning där verksamheten har sociala verksamhetsmål. Studieobjektet i denna undersökning är KulturAkademin, vilken är ett gemenskapsföretag vars primära verksamhetsmål är att driva musikskolan i Storuman. LÄS MER