Sökning: "Åsa Lundh"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Åsa Lundh.

  1. 1. Naturligt lärande

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

    Författare :Carmita Svehög; Åsa Lundh; [2012]
    Nyckelord :barnperspektiv; hälsa; natur miljö; uteförskola;

    Sammanfattning : Syftet med vår studie var att ta reda på vad det är som gör att föräldrar väljer att placera sina barn på en uteförskola och vad det är som gör att pedagoger väljer att ha en uteförskola som arbetsplats. Vi frågar oss också om de är nöjda med verksamheten och om den uppfyller deras förväntningar. LÄS MER