Sökning: "Åsa Molin"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Åsa Molin.

 1. 1. How to cool in the big pool : A qualitative study on how firms can implement collaborative consumption and promote sustainability to gain international competitive advantage

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Mimmi Ericsson; Åsa Molin; [2015]
  Nyckelord :International business; international competitive advantage; competitive advantage; sharing economy; collaborative consumption; collaborative economy; sustainability; sustainability brand; value chain; demand chain;

  Sammanfattning : Research Questions: How can firms implement the phenomena of collaborative consumption in their value chain and promote sustainability as a core value to gain international competitive advantage? Purpose: The purpose of this thesis is to identify how a firm can successfully implement the concept of collaborative consumption into their value chain and how to promote sustainability to gain international competitive advantage. To gain deeper understanding of collaborative consumption, sustainability branding, value chain and international competitive advantage, the different terms will be examined. LÄS MER

 2. 2. En skola för alla - Pedagogers upplevelser av begreppet och om möjligheter till att bedriva "en skola för alla"

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Malin Gustavsson; Åsa Molin; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfteVårt syfte med denna studie är att se hur verksamma pedagoger upplever begreppet ”en skola för alla” och om deupplever sig ha stöd, resurser och möjligheter att undervisa i enlighet med begreppet. Anser pedagogerna attverksamheten möjliggör för ”en skola för alla”. LÄS MER

 3. 3. Kvar fanns en historia att berätta : En studie i Per-Olov Enquists roman

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora

  Författare :Åsa Molin; [2008]
  Nyckelord :Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : I uppsatsen är kunskapsteoretiska spörsmål av betydelse. Filosofen Ludwig Wittgensteins tankar om språk och mening utgör den teoretiska utgångspunkten. LÄS MER

 4. 4. Patienten och sjukhusbiblioteket. En diskursanalys av uppfattningar om sjukhusbibliotek och deras betydelser för patienten i tre svenska bibliotekstidskrifter

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Åsa Molin; Lovisa Zander; [2004]
  Nyckelord :library and information science; biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this Masters thesis is to study opinions about the Swedish hospital libraries and their activities for the patients, in a selection of Swedish library journal articles. The theoretical starting point is grounded in Laclau and Mouffes discourse theory. LÄS MER