Sökning: "Åsa Nordström"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Åsa Nordström.

 1. 1. Framkommer de vanligaste symtomen vid akut koronart syndrom redan i larmsamtalet? : En studie av SOS-sjuksköterskans bedömningssamtal av patienter med bröstsmärta

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Per-Anders Nordström; Martin Wehrend; [2018]
  Nyckelord :akut koronart syndrom; bröstsmärta; larmsamtal;

  Sammanfattning : De vanligaste samtalen till 112 gäller patienter som upplever bröstsmärta vilket kan ge misstanke om Akut Koronart Syndrom (AKS). Denna patientkategori utgör därför en betydande del av de patienter som den prehospitala vården kommer i kontakt med. LÄS MER

 2. 2. The effect of the update of the European standard EN 50128 : - The management of the safety of the software applications for railway applications

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Signaler och System

  Författare :Åsa Nordström; [2017]
  Nyckelord :EN 50128; Safety Standards; Safety related Software; EN 50657; tool classification; SIL; CENELEC; TC 9X;

  Sammanfattning : The European standard EN 50128 "Railway applications - Communication, signalling and processing systems - Software for railway control and protection systems" is one of the European standards for European Railway systems. It is intended for software aspects, specifying procedures and technical requirements for the development of programmable Electronic systems, which are used in railway control and protection applications. LÄS MER

 3. 3. Närståendes behov av stöd från sjuksköterskan inom palliativ vård : en kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Åsa Nordström; [2014]
  Nyckelord :Palliative care; Family caregiver; Nursing; Support; Nurse; Palliativ vård; Familjerådgivare; Omvårdnad; Stöd; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Två lärares arbete med skrivträningen i svenskundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Teresa Nordström; Åsa Björk; [2010]
  Nyckelord :formalisering; funktionalisering;

  Sammanfattning : SammandragSyftet med detta examensarbete är att utforska hur lärare utformar och legitimerar sinundervisning med skrivträningen. Detta vill vi göra genom att lyfta bådelärarperspektivet och elevperspektivet. Vi anser att detta är ett viktigt område eftersomlärare måste vara medvetna om hur deras arbetsmetoder påverkar elevernas lärande. LÄS MER

 5. 5. Mässor : Trender, utvärdering & uppföljning

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Danijel Luketa; [2008]
  Nyckelord :trade fair; trends; evaluation; follow-up;

  Sammanfattning : Marketing is a process where companies are able to promote their product or service and create a demand for it. One of the instruments to perform a good promotion is an exhibition. Exhibitions go back hundreds of years ago, where they were markets of exchange for home made products. LÄS MER