Sökning: "Åsa Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden Åsa Persson.

 1. 1. Män och kvinnors uttag av föräldrapenning och effekter av exogena chocker

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Åsa Persson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien undersöker de bakomliggande faktorer som påverkar män och kvinnors fördelning av föräldrapenning på kommunnivå i Sverige. Uppsatsen syftar även till att analysera huruvida dessa mönster påverkades under finanskrisen åren 2008-2010, då samhället möttes av en exogen chock och arbetsmarknaden blev osäker. LÄS MER

 2. 2. Vad läromedel kan bidra med till lärares kemiundervisning i årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Åsa Pehrson; Caroline Persson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract I detta arbete har syftet varit att undersöka hur läromedel kan bidra till lärares kemiundervisning åk. 4–6 med fokus på förmågan att använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i naturen i den svenska läroplanen med utgångspunkt i partikelmodellen. LÄS MER

 3. 3. Standardisering av avtal inom offentliga godstransportupphandlingar vid kommunalt samordnad varudistribution

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Chatarina Axelsson; Åsa Persson; [2019]
  Nyckelord :avtalstid; offentlig upphandling; standardisering; kommunal samordnad varudistribution; transaction cost; sustainability; hållbarhet; public procurement;

  Sammanfattning : Vår studie har sin utgångspunkt i avtalen som upprättas mellan kommuner och leverantörer i de projekt som kallas kommunal samordnad varudistribution. Trots att antalet kommuner som idag berörs av detta upplägg ständigt ökar, finns det ingen obligatorisk miljöprofil och ännu inga standardiserade avtalsunderlag. LÄS MER

 4. 4. Varför rädsla för kunskap? : En undersökning av olika ståndpunkter inom konstruktivism

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Jacob Wildt-Persson; [2018]
  Nyckelord :Konstruktivism; relativism; kunskapsteori;

  Sammanfattning : De senaste decennierna har det i samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner funnits stark tendens till relativism. Wikforss skriver att "de senaste decennierna har en form av skepticism vad det gäller möjligheten att uppnå objektiv kunskap fått fäste, både inom delar av universitetsvärlden och samhället i stort". LÄS MER

 5. 5. Hur kan lärare arbeta språkutvecklande inom de naturvetenskapliga ämnena i åk 4-6?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Åsa Pehrson; Caroline Persson; [2018]
  Nyckelord :begreppsförståelse; kunskapsutveckling; mellanstadiet; naturvetenskapliga ämnen; språkutveckling; vardagligt språk; vetenskapligt språk;

  Sammanfattning : I detta arbete har vårt syfte varit att undersöka hur undervisande lärare kan arbeta språkutvecklande i de naturvetenskapliga ämnena i årskurs 4-6. Genom sökningar i databaser och sökmotorer har vi funnit litteratur som sträcker sig från 1980-talet fram till idag. LÄS MER